X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Styrelseacceleratorn

– Strategisk styrelseutveckling för sociala, kooperativa och föreningsdrivna företag

 Gör ansökan här!


DSC03113

Vill er styrelse lyfta verksamheten till nya nivåer men saknar verktygen?

Behöver ni få inspiration och ökad kompetens kring affärsutveckling?

Vill ni ha en personlig affärscoach som följer er styrelse under ett år?

Då ska ni medverka i Coompanions satsning på strategiskt styrelsearbete i Stockholms län!

Nu erbjuder Coompanion en unik utvecklingsplattform för styrelser som vill öka lönsamheten och affärsmässigheten i sina sociala, kooperativa och föreningsdrivna företag.

Syftet är att stärka styrelsernas kompetens så att deras företag kan öka sin attraktionskraft, bygga sitt varumärke och bidra till en hållbar tillväxt. Coacherna och utbildarna är erfarna affärsrådgivare, entreprenörer och föreläsare.
Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och pågår under ett och ett halvt år.

 

Vad får styrelsen som deltar?

  • Skräddarsydd affärscoachning vid 3-5 tillfällen under ett årDSC9212fina
  • Tillgång till utbildningsdagar på teman som ekonomistyrning, inkluderande mötesmetoder, storytelling, affärsnyttan med mångfald, arbetsmiljöarbete, personalledning och prissättning
  • Möjlighet att få stöd i att ta in en extern styrelsekompetens i form av mentor, advisory board eller extern styrelseledamot
  • Ett utökat nätverk med andra drivande och nytänkande företag i länet

 

Projektet erbjuder flera olika utbildningsdelar

Ni kommer att få välja själva vilka utbildningar ni vill medverka på. Valet gör ni på er första träff med affärscoachen. Ni ska välja minst två utbildningar utöver den som är obligatorisk. Ni väljer om ni vill skicka hela eller delar av styrelsen. Samtliga utbildningar är halvdagar. Utbildningarna kommer att starta i mars 2016.

Viktiga datum att anteckna redan nu!

Vad åtar sig styrelserna som deltar?

  • Att avsätta tid och engagemang under hela projektetEMI_7347
  • Att hela styrelsen träffar en personlig affärscoach 3-5 ggr
  • Att styrelse skapar en utvecklingsplan tillsammans med coachen
  • Att hela eller delar av styrelsen deltar på minst tre utbildningsdagar
  • Att hela eller delar av styrelsen deltar på två nätverksaktiviteter i form av en kick off och en kick out

Vilka styrelser kan ansöka?

Styrelser i sociala, kooperativa eller föreningsdrivna företag som vill satsa på att öka sin omsättning och affärsmässighet. Styrelsen ska bestå av minst två personer och bedriva en verksamhet inom Stockholms län. Ni ska vara intresserade av att utvecklas och bygga relationer med andra. Det är viktigt att styrelsen vill engagera sig under hela projektet och har möjlighet att avsätta gemensam tid för coaching och utbildningsträffar. Vi ser gärna att styrelser med människor under 35 år eller med annan etnisk bakgrund än svensk söker till projektet.

 

Hur sker ansökan?

Anmäl ditt intresse genom att skicka in detta digitala formulär.

Frågor? Kontakta:

Emilia Darsell, verksamhetsledare Coompanion Stockholms län: 070-726 48 08, emilia.darsell@coompanion.se eller

Bridget Wedberg, verksamhetsledare Coompanion Roslagen & Norrort: 0708-47 92 56, bridget.wedberg@coompanion.se

 

Kostnad:

5 000 kr ex moms/styrelse

Stödet i form av coaching, utbildning och nätverksträffar pågår under 1,5 år och har ett värde av 42 000 kr ex moms per styrelse. Tack vare medfinansiering från Tillväxtverket betalar ni ett mycket reducerat pris (5 000 kr ex moms/styrelse).

 

 

Projektperiod? 

December 2015-mars 2017, med fokus på genomförande under 2016.

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och utförs i samverkan med ProcessRum AB.

Tillvaxtverket_3cm