X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi är Sveriges enda experter på att starta och driva företag tillsammans, kooperativ och företagssamverkan. I vår kostnadsfria rådgivning hjälper vi er att vässa er idé, idéer om hur ni kan söka finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hitta andra företag att samverka med, kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera. Förutom vår kostnadsfria rådgivning erbjuder vi flera olika tjänster.  Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst samtal om vilka behov ni har. Låter det intressant? Kontakta oss.

 

Boosta ert styrelsearbete med utbildning eller hyr in ett proffs

EMI_7347Vi erbjuder kurser i styrelsearbete (från en tretimmars kvällskurs till längre insatser), ger handledning till styrelser och bidrar som ledamot eller adjungerad i styrelser. Du kan också hyra in en erfaren ordförande till stämman eller årsmötet från oss. Det kan vara skönt och även utvecklande att ett proffs håller i klubban.

En extern person i styrelsen bidrar till att ni får in ny kompetens. Ni kan t ex få  hjälp att bära organisationen vid ett förändringsarbete, få ordning på era rutiner eller ett ökat fokus på affärsutveckling för en kortare eller längre tid. När våra medarbetare sitter i styrelser har de ofta också ansvarsuppgifter som personal- eller ekonomiansvar. Om ni är intresserad av styrelsestöd i någon form kontakta oss.

 

Ledarskap och konflikthantering

Vi kan ledarskap i idéburna organisationer och vet att förutsättningarna är annorlunda än i organisationer. Här är engagemang och förtroende inte bara viktigt utan helt avgörande. Vi stödjer ledare i föreningar, kooperativ och andra genom handledning, ledarskapsutbildning och grupputveckling. När det knakar i samarbetet har vi både metoderna och kunskapen som gör en bra process möjlig och samtidigt kan vi det juridiska om detta skulle behövas. Om ni är intresserad av grupputveckling i någon form kontakta oss.

 

Vad tycker era medlemmar eller anställda? Vi gör enkäten som ger bilden!

Hur trivs medarbetarna? Vad vill medlemmarna att organisationen ska prioritera? Hur nöjda är era kunder? Enkätverktyget, som framförallt är webbaserat (men kan också ske på papper eller laddas upp på Facebook eller hemsidor) används ibland för att ge underlag inför en utvecklingsprocess i organisationen eller med flera organisationer tillsammans. Om ni är intresserad av en undersökning i någon form kontakta oss.

 

Processledning – när delaktighet spelar roll

IMG_1545Vid lokal utveckling, förändringsarbeten, destinationsutveckling eller andra processer där förankring och medskapande är viktigt kan en extern processledare göra all skillnad. Vi arbetar med roliga och involverande metoder som öppnar dörrar och skapar glädje. Vill ni att vi parallellt skriver den gemensamma handlingsplanen gör vi det också. Om ni är intresserad av processledning i någon form kontakta oss.

 

 

 

Tycker ni det är kul att skriva ansökningar? Det gör vi!

Vi tar gärna ett förutsättningslöst samtal om det ni brinner för och era idéer och ser om vi tror att det finns förutsättningar att göra en ansökan, t ex till någon av EU:s strukturfonder eller till nationella program. Behöver ni hjälp med ansökningar kontakta oss.

 

Inspiration, start och mobilisering för arbetsskapande sociala företag

IMG_6341Vi föreläser och informerar om socialt företagande som skapar jobb till långtidsarbetslösa. Våra bussresor där vi besöker regionens sociala företag, informerar och workshopar är mycket populära.

Etableringsanalys – mobilisering och trygg start

Vill ni gå vidare och etablera ett socialt företag utifrån er organisation, i er kommun eller utifrån ett behov är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Genom våra etableringsanalyser både informerar vi och mobiliserar för en möjlig start hos just er.

 

Entreprenörskap i skola och utbildningar

rsgVi gör informationer, workshops och hela utbildningar i entreprenörskap. Vi vänder oss både till de som studerar och personal. Våra metoder är roliga, fartfyllda och involverar deltagarna. Att förverkliga idéer tillsammans med andra är en viktig hörnsten i det entreprenörskap vi arbetar med. Målet är inte nödvändigtvis att det ska bli företag utan att de som är med ska få en ökad förståelse för hur idéer kan bli verklighet, som företag, som förening eller i ett kompisgäng.

 

 

Vård och omsorg

Anställda som själva vill ta över verksamheten de jobbar inom, eller brukare/anhöriga som vill äga företaget de får service från, kan ta hjälp av Coompanion med att starta upp ett kooperativ. Vi har goda kunskaper om de speciella förutsättningar och de regelverk som finns kring denna bransch.

 

Vi processleder till företagssamverkan

Skapa skalfördelar, stärk kompetensen, bredda kundunderlaget, bli synligare och sänk kostnaderna. Coompanion hjälper till att koppla ihop entreprenörer med varandra genom kompanjoner.se. Vi har också metoder att utveckla affärer med flera företag tillsammans. Detta kan vara aktuellt till exempel när man vill utveckla besöksnäringen på en ort eller hantverkare eller terapeuter som vill kunna erbjuda ett helhetskoncept.