24 augusti 2018

Så får ni samarbetet att funka – del 1

Coompanion ger goda råd kring att starta företag tillsammans! Vår företagsrådgivare Alexander Ingster Hofgren listar våra 5 bästa tips för att få samarbetet att funka, här är det första:

Hitta rätt partner

I företagsstarten är er största tillgång ert humankapital. Det vill säga er tid, kompetens och energi. Därför är valet av partner grundläggande för att ni ska lyckas.

Så vem är det du ska starta med och varför? En vän, kollega, sambo? Varför vill just ni starta tillsammans? Är det för att ni trivs med att arbeta tillsammans, att ni har kompletterande kompetenser eller för att öka er gemensamma lönsamhet?

Att hitta motiven bakom er samverkan är essentiellt för en långsiktig hållbarhet. En effektiv samverkan infinner sig när er nytta är större än er insats.

Identifiera därför vad ni vinner på att samverka, vad kan de olika parterna bidra med och vilken kompetens behöver ni för att lyckas?

Bästa sättet för att se du har hittat rätt partner är att träffas, känna av varandra och börja samarbeta i mindre projekt. Desto fler utmaningar ni ställs inför desto tryggare kommer ni att bli med varandra.

Aktivitet för att hitta rätt partner

Letar du efter en företagspartner? På www.kompanjoner.se kan du läsa andras annonser och lägga upp en egen.

Fler tips?

Tips nr 2 – Kommunikation

Dela