24 augusti 2018

Så får ni samarbetet att funka – del 2

Coompanion ger goda råd kring att starta företag tillsammans! Vår företagsrådgivare Alexander Ingster Hofgren listar våra 5 bästa tips för att få samarbetet att funka, här är det andra:

Kommunikation

Kommer ni överens om vad och hur ska ni göra för att lyckas?

Att driva företag tillsammans skiljer sig från andra relationer då ni blir varandras chefer. Ni ska alltså bestämma – tillsammans. Den största risken i att bestämma tillsammans är att ni inte kan komma överens. Detta kan resultera i långa möten för att nå samförstånd eller att ni helt enkelt inte beslutar något alls.

I samarbetet är ni beroende av varandra men kommer inte kunna kontrollera varandra. Ni kommer inte alltid att vara nöjda med er själva eller de andras prestation. Därför behöver ni öva på kontaktskapande kommunikation där ni kan förstå varandra.

De grundläggande behoven för att kommunicera och samarbeta är tillit, trygghet och empati.

Tillit till er kompetens och tillit till att ni arbetar för att bidra till det gemensamma bästa. Trygghet i att du kan vara dig själv fullt ut. Har du en dålig dag, problem i relationen hemma eller något annat du behöver uttrycka för att känna dig trygg behöver det finnas plats för det i ert partnerskap. Empati för att höra och förstå de andra. Det kan vara i form av feedback på ett projekt eller bara att bli hörd den där kunden som skrek i telefonen. Utan tillit, trygghet och empati finns stora risker att er kommunikation fallerar.

Aktivitet för att testa och förbättra er kommunikation

Ni kan öva på att samarbeta och kommunicera med övningar, se till exempel battremoten.suntarbetsliv.se

Andra sätt att testa er förmåga att samarbeta kan vara att göra upplevelsebaserade pusselaktiviteter såsom “escape-/quest rooms” där ni tillsammans ska lösa pussel-problem inom en begränsad tid.

Tips nr 1 – Hitta rätt partner

 

Dela