24 augusti 2018

Så utvecklar du ditt ledarskap i höst

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Vill du driva ett både hållbart och lönsamt företag?

Vi har ledarskapsutbildningen för dig som gillar ett företagande som förenar värderingar med lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Ansök till distansutbildningen Kooperativt & idéburet ledarskap nu, endast ett fåtal platser kvar.

Start 31 augusti 2018.

Läs mer

Dela