29 augusti 2018

Så får ni samarbetet att funka – del 3

Coompanion ger goda råd kring att starta företag tillsammans! Vår företagsrådgivare Alexander Ingster Hofgren listar våra 5 bästa tips för att få samarbetet att funka, här är det tredje:

Skapa en handlingsplan med SMARTa mål

Vad kan ni förvänta er av varandra? Vem gör vad när? Genom att skapa en handlingsplan med SMARTa mål kan ni få förutsägbarhet i era roller, uppgifter och mål.

En vanlig problematik i starten är att dina kompanjoner har uppfattat att det finns andra prioriteringsområden än de du uppfattat. Genom att skapa en plan blir det tydligt för alla vad som förväntas av respektive person. Skapar ni också planen utifrån en struktur såsom SMARTa mål blir det ännu lättare att följa upp.

SMART står för

Specifikt – Hur kan ni vara så specifika som möjligt? Avgränsa målet tydligt.
Mätbart – Vilket ett kvantitativt mått använder ni för att veta när ni uppnår målet?
Accepterat – Är målet accepterat av de som skall genomföra det?
Realistiskt – Anser de som arbetar med målet att det är realistiskt?
Tidsatt – När ska målet vara uppfyllt?

Exempel:
”Produktionskostnaden för produkt Y ska minska med 10 procent jämfört med 1 april i år. Målet ska vara uppfyllt 1 september nästa år.”

När ni väl satt era mål är det dags att skapa en handlingsplan med aktiviteter för att uppnå målen. Besluta om vem som ansvarar för målet, hjälps åt med att ta fram tidsatta aktiviteter eller överlåt ansvaret till personen i fråga och besluta slutligen om när detta skall vara genomfört. Är det ett långsiktigt arbete är det bra att besluta om avstämningar till exempel en gång i kvartalet.

Tips nr 1 – Hitta rätt partner

Tips nr 2 – Kommunikation

 

Dela