7 november 2018

Sopköket till Lokala hållbarhetsdagen!

Mängder av mat slängs i Sverige varje dag av butiker och grossister. Det påverkar både miljön och utgör en onödig kostnad för livsmedelsbranschen. Samtidigt råder stor arbetslöshet bland nyanlända och andra som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Filip Lundin startade Sopköket och tar ett totalgrepp om svinnet. Matsvinn, materialsvinn, människosvinn och lokalsvinn. Hör Filip berätta om sitt initiativ för ett mer hållbart samhälle på Lokala hållbarhetsdagen den 23 november!

Läs mer och anmäl dig

 

Dela