12 november 2018

Det lokala mathantverket – Katarina Holmberg till Lokala hållbarhetsdagen

Katarina Holmberg startade Norrtelje Musteri i början av 2017. I musteriet tillverkas äppelmust av svenska äpplen. Tillverkningen är hantverksmässig och produkterna är certifierade som äkta mathantverk av Eldrimner.

Katarina har hållbarhetstänk i hela produktionskedjan. Ett exempel på det är att äppelresterna tas om hand efter att saften pressats ut, och hämtas upp gratis av exempelvis bönder och jägare som använder det till utfodring av djur, vilda och tama. Ytterligare ett exempel är att företaget inte bara köper in äpplen, de hämtar också överblivna äpplen själv från företag som säljer t ex fruktkorgar. Om äpplena har lite skönhetsfel går de inte att lägga i fruktkorgarna, men är i övrigt bra frukt och hos musteriet kommer de till användning istället för att kasseras.

Katarina tänker i nya banor också vad gäller distributionen. Hon är en av de drivande inom REKO-ring Norrtälje, en köp- och säljplattform mellan konsumenter och lokala producenter i Norrtälje med omnejd, utan mellanhänder.

Hör mer om detta från Katarina under Lokala hållbarhetsdagen, den 23 november i Norrtälje!

Dela