27 november 2018

Samhällsvinst genom sociala företag – ämne som lockade tjänstemän, politiker och lokala aktörer i Sigtuna

Går det att mäta effekten av socialt företagande? Och vem är det som tjänar på den här typen av företagande? Dessa frågor ställdes under lunchseminariet som Coompanion och Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna arrangerade i Märsta den 19 november. Eventet lockade ett 40-tal besökare i form av politiker, tjänstemän, handläggare på Arbetsförmedlingen och företagare.

Seminariet inleddes med att de 10 arbetsintegrerande sociala företagen som finns i regionen presenterades sig.

Två personer berättade om sin egna resa – från arbetssökande till anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Niklas Abrahamsson gick från arbetsträning på 4 timmar per dag till att efter ett år ha fått en heltidsanställning på GGG Glädje, Guldkant och Gemenskap. Anders Klaus som tidigare bland annat arbetat som kock och blev utbränd fann sin väg tillbaka till arbetslivet genom Service i Sigtuna.

Seminariet avslutades med en workshop om vad som kan göras för att fler skall kunna få komma till ett ASF. Där framkom att det behövs mer information om ASF till politiker, tjänstemän och handläggare som kan ligga till grund för en policy och handlingsplan för främjande av ASF. Även ett utvecklat samarbete med näringslivet för att fler skall komma i arbete behövs.

Vem är det då som tjänar på sociala företag? Jo, först och främst individen som får ett sammanhang, en arbetsplats att samla meriter, erfarenheter och självförtroende. Men samhället gör den stora “ekonomiska vinsten”, samhällsvinsten. Socioekonomiska bokslut har visat att samhällsvinsten kan uppgå till mellan 200 tkr till 1 miljon kronor per år och person. Och ju längre en individ står långt ifrån arbetsmarknaden desto svårare är det för denna att finna ett arbete. Därför är det viktigt med tidiga insatser, med exempelvis sociala företag, som skapar arbete.

Håll utkik i vårt kalendarium efter fler seminarium kring ASF.

Lunchseminariet arrangerades av Coompanion Roslagen & Norrort tillsammans med Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna.

Dela