29 november 2018

Hållbart Roslagen lockade lokalt näringsliv (under Black Friday!)

>> Hållbarhetsdagen arrangeras även 2019!

Läs mer och anmäl dig här

 

Med några av FNs 17 hållbarhetsmål i fokus arrangerades Lokala Hållbarhetsdagen i Roslagen under fredagen 23 november. Hållbar
matproduktion, klimathot och utanförskap – det är några av vår tids utmaningar som kräver nya lösningar. Eventet lockade ett 60-tal personer, varav många lokala producenter från de gröna näringarna samt lokala aktörer.

Under självaste Black Friday arrangerade Coompanion tillsammans med lokala aktörer en dag med fokus på hållbarhet. Som en motpol till samhällets ständigt ökande konsumtion vill aktörerna skapa förutsättningar för samverkan och handlingskraft för att fler hållbara initiativ skulle bildas. Årets upplaga av den Lokala hållbarhetsdagen (den första i sitt slag) hade hållbar matproduktion i centrum. – Det behövs forum och mötesplatser för att skapa utrymme för dialog mellan producenter och andra aktörer. Detta event är en mobilisering för fortsatt engagemang, berättade Bridget Wedberg, en av initiativtagarna på Coompanion.

Matsvinn, cirkulära system, innovation och utanförskap

Bridget Wedberg drillade publiken i kooperation och tillsammansföretagande. Varför kooperation? Jo, för att det är ett smart sätt att lösa samhällsutmaningar på, berättar Bridget. Och idag har vi utmaningar så som hållbar matproduktion, resursförbrukning, utanförskap och energifrågor. Samtidigt som digitalisering och delningsekonomi främjar tillsammansföretagandet.

En rad spännande talare intog scenen på Campus Roslagen. Däribland Björn Oliviusson från Svensk Aquaponik, som gör det till synes ohållbara – odlar bananer i Sverige. Björn berättade att det är s.k. aquaponisk odling, ett cirkulärt system där fiskar skapar näring till den tropiska fruktodlingen i en och samma anläggning. – Det går åt mindre energi än att odla tomater i Sverige. Bananer, guava, papaya växer så det knakar och vi har inga utsläpp alls. Systemet kan bara vara miljövänligt, eftersom vi annars förgiftar fisken, berättar Björn. – Jag vill sprida tekniken över landet, så ring mig om ni är intresserade! sa Björn avslutningsvis, vilket flera av besökarna tog fasta på.

Filip Lundin som startat Sopköket – en restaurang som lagar mat av varor från matvarubutiker som annars skulle ha slängts, berättade om det enorma matsvinnet och hur hans idé blivit verklighet. – Planen är att sprida konceptet, sa Filip under sitt framträdande. Och idé fick fäste, då temat matsvinn lockade många av besökarna under eftermiddagens workshops.

Två andra viktiga inspirationskällor var Sanna Wolk och Katja Halvarsson från företaget NU: Nolla Utanförskapet, som med en smart affärsmodell paketerar integration. Genom att väl etablerade företag sponsrar läxverkstäder kan unga i utsatta områden få både en plats där de får läxhjälp, men även ett forum där de får möta människor i näringslivet. – Det gör bl a att ungdomarna får känna att ”Vuxna är intresserade av mig”, berättade Sanna Wolk.

Katarina Holmberg på Norrtelje Musteri berättade om hur hon vill förvalta det lokala mathantverket. Här är det helhetstänk som gäller, helst ska inget av mustens och äpplenas delar gå till spillo. Och Amelia Morey Strömberg från Vattencentrum som vill skapa ett ”växthus för växthus” på Campus Roslagen. Hon berättade om behovet av en innovationspark för vatten i Norrtälje.

Besökarna del av resultatet

Besökarna involverades i högsta grad under konferensen för att driva vidare idéer som kom upp. Det fanns flera tillfällen till möten, nätverkande och diskussioner kring teman som  Innovationspark på Campus Roslagen, Mer lokalproducerad mat och Hur kan vi nolla utanförskapet i Roslagen.

Hur finansiera en galen idé?

Eva Johansson berättade om Tillväxtverkets insatser för företag och tipsade om att prenumerera på deras utlysningar. Sten Törnsten, från Roslagens Sparbank berättade om den lokala banken som samhällsmotor, som med rätta kan kalla sig en “närproducerad bank”. Med visionen Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt stöttar de bl a verksamheter som Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Susanne Johansson från Mikrofonden Öst berättade om hur de erbjuder finansiering till små eller sociala företag.

Se livesändningarna i efterhand

Vi sände live på Facebook under konferensen och här hittar du videoklippen från alla talarna.

Konferensen arrangerades av Coompanion Roslagen & Norrort under v. 47 Kooperativa veckan (en nationell kampanj för att belysa kooperativt företagande), i samverkan med Utvecklingscentrum för vatten och Campus Roslagen, med finansiering från Roslagens Sparbank och Tillväxtverket.

 

Dela