15 januari 2019

Yalla Rinkeby 2.0 – nu utvecklar vi konceptet

Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ i Rinkeby, vilket betyder att företaget har två syften. Det ena är att bedriva en affärsmässig cateringverksamhet och det andra syftet är att tillhandahålla en plats för arbetsträning inom matlagning. Yalla Rinkeby skapar möjligheter till yrkesarbete och egen försörjning som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Yalla Rinkeby 2.0 är en fortsättning på Yalla-projektet som vi avslutade med bravur 2018. Fokuset i Yalla Rinkeby 2.0 (finansierat av Tillväxtverket) är att skapa halvårsprogram som kommer pågå under vårtermin och hösttermin, där deltagarna får välja mellan två inriktningar med fokus på att landa i drömyrket eller att fortsätta i studier efter ca 6 månader. Syftet med projektet är huvudsakligen att expandera Yalla Rinkebys verksamhet och förbättra kvalitén med ett utvecklat program för att ta oss an fler deltagare. Liksom att vidga kontaktvägar, förbättra och bredda arbetsträningsinsatserna, få fler i praktik och använda nätverk för och med de kvinnor som är anställda eller deltagare.

Samverkanspartners: Coompanion Stockholm, Byggvesta och Yalla Rinkeby

Dela