20 mars 2019

Frukostmöte om Socialt företagande – skapar jobb & nya affärer

Den 12 mars deltog Karina Johansson från Coompanion Roslagen & Norrort vid ett lyckat frukostmöte som Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna anordnade. Temat var arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar jobb & nya affärer. Ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare deltog och gästerna fick ta del av goda samarbeten mellan den offentliga sektorn, ASF och den idéburna sektorn.

Samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson inledde frukostmötet med att bland annat lyfta fram den rapport som Coompanion i uppdrag av Samordningförundet har sammanställt om Arbetsintegrerande social företag. Därefter presenterade företrädare för de sociala företagen i regionen som Samordningsförbundet samverkar med sig och några av sina samarbetsparter. Lions hyllade bland annat sitt samarbete med Love & Hope Secondhand som skapar dubbel social nytta för båda organisationerna, genom att Lions bemannar Love & Hopes affär på lördagar. HSB i Sigtuna och ABF beskrev ett mycket lyckat samarbete med GGG för Seniorer som gav guldkant till många äldre och att GGG kan anställa flera som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

SAMRE projektet beskrev effekterna av att ha köpt platser av Sigtuna Hantverkshus och Värmekällan, vilket har varit ett bra komplement till de kommunala platserna. Flera individer i projektet har genom samarbete kommit närmare arbetsmarknaden eller studier.

Ordförande för Äldre- och omsorgsnämnden berättade om förvaltningens mångåriga samarbete med Service i Sigtuna genom ett Idéburet och offentligt partnerskap (IoP) avseende personer som är inskrivna inom kommunens LSS- och SOL-verksamhet. Detta skapar bra arbetsuppgifter för de anställda och goda affärer med bland andra bostadsbolagen i Sigtuna kommun.

Coompanion berättade även kort om tre nya verksamheter som är på väg att starta i regionen.

Det blev också tid för tipspromenad om ASF, mingel, nätverkande och nya möten.

Dela