21 maj 2019

– Framtidens sätt att driva företag. Ett hållbart sätt!

– Kooperativt & idéburet ledarskap är framtidens sätt att driva företag. Ett hållbart sätt! Det säger Ida Kjällquist, en av våra tidigare deltagare i utbildningen med samma namn: Kooperativt & idéburet ledarskap.

Det här är ledarskapsutbildningen för alla ledare och entreprenörer som vill driva lönsamma, hållbara och demokratiska företag. Kanske driver du redan ett företag och vill utveckla ditt ledarskap, eller så har du en önskan om att arbeta för ett idéburet eller kooperativt företag i framtiden?

Utbildningen riktar sig till dig som vill kombinera värderingsgrund med lönsamhet. Du får en unik kompetens i att leda tillsammans! Ett ledarskap som bygger på delaktighet, öppenhet, hållbarhet och socialt ansvarstagande tillsammans med både affärs- och samhällsnytta.

Upplägget för utbildningen är att gruppen träffas fem gånger under ett läsår. Däremellan är det hemstudieuppgifter (med t ex spännande litteratur, studiebesök eller se film online) och telefonmöten i mindre grupper. Deltagarna har möjlighet att bli certifierade i OPERA-metoden, en demokratisk mötesmetod. Vi tar upp ämnen som: att förebygga konflikter, skapa team med kompletterande kompetenser, att möjliggöra för delaktighet i beslut samt personligt ledarskap.

Välkommen att ansöka om en plats nu! Start 19 augusti, 2019.

Läs mer och se filmer om utbildningen

Dela