28 augusti 2019

Odlande stadsbasarer skapar jobb och bidrar till hållbarhet

Det nystartade projektet Odlande stadsbasarer 3.0 bidrar till integration, resurseffektivitet och hållbarhet samt att göra mindre attraktiva stadsdelar mer intressanta.

Nya Rågsveds Folkets hus är projektägare och ska, med finansiering från Vinnova, etablera minst två småskaliga, cirkulära inomhusodlingar i utvalda ytterstadsdelar och skapa nya arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Coompanion Stockholm är samarbetspartner i projektet för att bistå med affärsutveckling och rådgivning kring att starta kooperativa företag.

 

Dela