20 september 2019

Inspirerande välfärdsdiskussioner på Campus Roslagen

”Alla vinner på idéburen välfärd” var namnet på den konferens som på torsdagseftermiddagen lockade samhällsentreprenörer, politiker och intresserade åhörare till Campus Roslagen.

De senaste åren har ”vinster i välfärden” varit ett hett politiskt ämne. Det som saknats i den politiska debatten har varit alternativet och komplementet till offentliga och privata aktörer nämligen idéburen sektors vård och omsorgsverksamheter. Idag bedrivs strax under 3 % av välfärden av idéburna aktörer i Sverige. I de flesta andra Europeiska länder är andelen betydligt högre. 

Elisabet Abrahamsson, expert i EU:s ekonomiska sociala kommitté, berättade om vad idéburen välfärd är och varför idéburen välfärd levererar mer för pengarna än privata eller offentliga vård och omsorgsaktörer. Ett lyckat exempel från Partille lyftes fram, där samarbetet mellan ett socialt företag och kommunen har resulterat i flera anställningar för personer på försörjningsstöd.

I Jämtland bedrivs flera vårdcentraler som medborgarkooperativ. Verksamhetschefen för Hälsorum Z, Robert Björngard, beskrev resan från en landstingsägd nedläggningshotad vårdcentral till en blomstrande personal- och medborgarägd hälsocentral med företagshälsovård och skolhälsovård.

Nelly, Claes och Darek från Industrihuset i Rimbo, berättade om hur bra det kan fungera när en omsorgsverksamhet ägs av både brukare och personal. En ägande och driftsform som är unik i sitt slag och som lockar många studie-besökare från både Sverige och utomlands.

Politikerna Hans Andersson (L) och Leif Rönngren (S) diskuterade politikens möjligheter och utmaningar när de kommer till idéburen välfärd. Norrtälje kommuns policy för socialt företagande togs upp till diskussion, främst eftersom denna policy är antagen men inte tagen i bruk.

Avslutningsvis informerade Bosse Blideman om en pågående statlig utredning om idéburen välfärd, som förhoppningsvis resulterar i en ny lag, samt hur upphandling med sociala kriterier kan spara mycket pengar för offentlig sektor och samtidigt minska utanförskapet. – Alla vinner på  idéburen välfärd och upphandling med sociala kriterier, menar Bosse Blideman.

Konferensen var ett samarbete mellan den kooperativa rådgivningsorganisationen Coompanion, Industrihuset och sociala företag i Roslagen. – Vi anordnade konferensen för att det är viktigt att fler verksamheter inom idéburen välfärd skapas i Norrtälje. Både av ekonomiska och kvalitetsmässiga anledningar, säger Sarah Thorsaeus, rådgivare på Coompanion. – Vi hoppas att deltagarna blev ordentligt inspirerade, nu har vi gett möjlighet till att lyssna, lära och diskutera hur idéburna verksamheter kan komplettera offentliga och privata aktörer.

Se filmade seminarier från konferensen på Coompanions facebooksida!

Dela