4 november 2019

Halvdag om cirkulär ekonomi i Norrtälje

Den 21 november bjuds allmänhet och näringsliv in till Hållbarhetsdagen 2019 på Campus Roslagen, en halvdagskonferens med fokus på hållbart entreprenörskap. Konferensen anordnas av Coompanion för andra året i rad. Med årets tema cirkulär ekonomi vill arrangörerna på ett inspirerande och positivt sätt lyfta näringslivets möjligheter i att bidra till en hållbar framtid.

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. Att gå från den linjära ekonomin, där t ex produkter skapar enorma mängder avfall, till den cirkulära ekonomin är en omställning som många hävdar är nödvändig för att kunna nå klimatmålen. Det krävs ett ändrat konsumtionsbeteende, men även nytänkande i produktion och affärsmodeller. Frågan är hur etablerade såväl som nya företag kan ta sig an de omställningar som krävs för en hållbar framtid. Coompanion vill med denna konferens lyfta de möjligheter vi kan se redan idag.

– Coompanion är en företagsfrämjare och med det följer ett visst ansvar i att förmedla hållbarhetstänk till de vi möter, t ex i vår kostnadsfria rådgivning. Därför vill vi på ett positivt sätt lyfta aktuella frågor och möjligheter kring cirkulära affärsmodeller. Det kommer bli en kunskapsintensiv och inspirerande dag! säger Caroline Mattsson, kommunikatör Coompanion Roslagen & Norrort.

Cirkulära modeller i fokus

Konferensen riktar sig både till det befintliga näringslivet, men även allmänheten och de som är nyfikna på att starta företag. En rad intressanta talare inom ämnet har bjudits in till konferensen. En av dem är Tobias Jansson, skribent och föreläsare som driver CircularEconomy.se. Tobias kommer att ge en inspirerande översikt av vad cirkulär ekonomi är, samt ge exempel i form av företagscase och regionala initiativ. Caroline von Post, som driver textilföretaget Stormie Poodle kommer att berätta om hur hon har byggt en framgångsrik affärsmodell kring återbruksprodukter, både ur miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Digitaliseringen en möjliggörare

Den digitala omvälvningen som pågår är en nyckel för nya cirkulära affärsmodeller. Det är något som Linn Lindfred, från Jayway by Devoteam brinner för. Hon sitter även i styrelsen för Cradlenet, ett nationellt nätverk och ideell förening som arbetar för omställningen till cirkulär ekonomi. Linn gästar konferensen och kommer att berätta om digitala lösningar för cirkulära idéer och om resan med Waste2Value, att försöka starta ett företag som sätter det cirkulära i första rummet.

Vill få fler att “ägodela”

Konferensen kommer också att beröra delningsekonomin, vilken ses som en del av den cirkulära ekonomin. Johannes Dahlberg från företaget Ihopa vill få människor att “ägodela”, dvs att köpa färre produkter genom att istället äga tillsammans. De har byggt upp en digital plattform som underlättar hela processen, från ax till limpa. Johannes berättar om hur allt startade, om affärsmodellen och hur de vill hjälpa handeln att erbjuda konsumenter att handla tillsammans i grupper.

Möt också Tyra Blum, den unga aktivisten från Norrtälje som redan som 19-åring sitter i bygg- och miljönämnden samt som ersättare kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Tyra inspirerar till action och berättar om hur man tillsammans kan agera för att skapa framgångsrika initiativ. 

Dagen arrangeras av Coompanion Roslagen & Norrort i samarbete med Roslagens Sparbank och Campus Roslagen

Tid: 21 november kl 8.30-12.30
Plats: Astrid Lindgrens gata 2, Campus Roslagen i Norrtälje

Fri entré och lunch (om du vill)!

Anmäl dig här

Dela