21 november 2019

Affärer med ASF ger ekonomisk och social nytta

Den 19 november arrangerade Coompanion ASF-dagen tillsammans med en rad aktörer i Stockholms län. Åhörarna samlades på Intima teatern för att höra om upphandlingsformer som gynnar arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Fokus för konferensen var det aktuella ämnet upphandling. Nära 200 åhörare från länets kommuner och myndigheter var nyfikna på hur de skulle kunna upphandla ASF med sociala hänsyn och reserverade kontrakt.

Catarina Lahti från Region Stockholm ringade in dagen utifrån Agenda 2030 och Regional utveckling, där socialt företagande är en viktig del i skapande av en hållbar region. Catarina lyfte bl a det sociala arbetskooperativet Yalla Rinkeby som ett bra exempel på affärer som gör samhällsnytta, (ett ASF som startat genom ett av Coompanion Stockholms tidigare projekt). Genom att satsa på ett ASF (där utlandsfödda kvinnor skapar sina egna jobb) bygger fastighetsföretaget Byggvesta bättre förutsättningar för både sin egen verksamhet och för medborgare i området. Se Catarinas presentationsbilder här eller se filmen nedan.

Eva Johansson från Tillväxtverket berättade hur ASF bidrar till att uppfylla hållbarhetsmål nr 1 Ingen Fattigdom, och nr 8 Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt. Sociala företag behövs för att bygga ett hållbart och starkt samhälle, menade Eva. Se Evas presentationsbilder här eller se filmen nedan.

Upphandlingsjuristen Mathias Sylvan berättade om upphandlingsformer som gynnar affärer med ASF. Det finns ett flertal sätt att använda sig av i upphandlingar, berättade Mathias. Se gärna Mathias presentationsbilder här eller titta på filmen nedan.

Efter Mathias föredrag följde fler goda exempel på upphandlingar med ASF. Vänersborg kommun och Service kompaniet berättade om ”En lyckad upphandlingshistoria” av Centrumrenhållning i form av reserverad upphandling. Föreningen funkis som har flera verksamheter i Karlskoga, bland annat restaurangen Alfred. De har ett nära samarbete med myndigheter och lokal näringslivet. Tintin Strandman från Re:Innovation berättade bland annat om upphandlingen om arbetsträningsplatser från Stockholms Samordningsförbundets MIA-projektet.

Konferensen avrundades med Viktoria Carlsén från SKOOPI som berättade om deras certifiering, som är ett sätt att verifiera sin verksamhet, vilket i sin tur kan göra det enklare att svara på upphandlingar. Skoopi är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisationen. Viktorias presentationsbilder hittar du här!

Talargåvan för arrangemanget gick till företaget Hand in Hand, som är en ideell förening som arbetar med mikrolån och kompetensutveckling till människor i fattigdom.

Vill du veta mer om arbetsintegrerande sociala företag? Besök Sofisam!

Arbetsgruppen för ASF-dagen Stockholm Regionen tackar alla talare, utställare och åhörare för ett mycket lyckat arrangemang!

Catarina Lahti, Region Stockholm
Anki Ryden, Samordningsförbundet Värna
Karina Johansson, Coompanion Roslagen & Norrort
Jelena Despotovic, Projektet Kugghjulet/Coompanion Stockholm
Maria Karlsson, MIA-projektet
Viktoria Carlsén, SKOOPI

Konferensen var ett samarrangemang mellan Samordningsförbunden i Stockholms län, Region Stockholm, Coompanion, SKOOPI, samt projektet MIA och Kugghjulet.

Hjälp oss att bli bättre till nästa gång!

Svara på tre enkla frågor om ASF-dagen! Tack!

Svara här

 

Missade du något av dagen? Se filmerna och titta på talarnas presentationer!

Mathias Sylvan, upphandlingsjurist

Mathias presentation


Catarina Lahti, Region Stockholm

Se Catarinas presentationsbilder här

 


Eva Johansson, Tillväxtverket

Se Evas presentationsbilder här

Dela