12 december 2019

Tack för i år och God Jul!

2019 börjar lida mot sitt slut och för oss på Coompanion Stockholmsregionen har året som passerat kännetecknats av ett högt tempo och utveckling på många sätt; med nya spännande projekt, nya medarbetare och samarbetspartners.

I vårt dagliga arbete att främja kooperation och social ekonomi har vi fortsatt att bistå tusentals individer/grupper med kostnadsfri företagsrådgivning, information, utbildning samt seminarier och events. För sjunde året i rad genomför vi vår populära ettåriga utbildning i Kooperativt och idéburet ledarskap på Jakobsbergs folkhögskola. Vi har också bedrivit flera samhällsnyttiga utvecklingsprojekt så som Yalla Rinkeby 2.0, Street Business, Odlande stadsbasarer och Resursmodellen. Samtliga projekt har det gemensamma målet att utveckla modeller som möjliggör för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet.

Dessutom kan vi idag stolt säga att fler och fler människor med spännande idéer hittar till oss och att vår kostnadsfria rådgivning bidrar till att antalet nystartade kooperativa företag ständigt ökar. Vi når också ut till en bredare målgrupp; allt från samhällsentreprenörer och startups, digitala plattformskooperativ (digicoop), high-tech företag som drivs utifrån kooperativa värderingar, föräldrakooperativ, kulturella kreativa näringar (KKN) till arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Detta är delvis tack vare att vi har utvecklat metoder och kompetens, men också genom våra många spännande och intressanta events, seminarier, föreläsningar, workshops och hackathons.

Under 2019 har Coompanion Stockholm utvecklat ett samarbete med ett 20-tal aktörer, så som Norrsken, Impact Hub, Venture Cup, Sting Connect Sverige – för att bara nämna några. Tillsammans kan vi erbjuda entreprenörerna allt de behöver under sin företagsresa!

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla vi mött under året; idébärare, entreprenörer, samarbetspartners – och ett särskilt tack till våra finansiärer, som gör vårt arbete möjligt!

Vi önskar en God Jul och ett Gott nytt år till er alla!

Maria Aziz, VL Coompanion Stockholm
Karina Johansson, VL Coompanion Roslagen & Norrort

Dela