17 februari 2020

Ägarskifte nödvändig utmaning för många företagare

Enligt Företagarnas rapport Företagarfakta 2020 är över en tredjedel (35 %) av Stockholms läns företagsledare 55 år eller äldre. Det innebär att inom det närmsta decenniet står länet inför en enorm utmaning i form av hotande företagsdöd. En stor majoritet av företagsledarna anser dessutom att det kommer att vara svårt att genomföra ett ägarbyte, enligt Företagarnas rapport från 2017 “Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?”

Det finns flera anledningar till att många företagare upplever svårigheter med ägarskifte. Bland annat kan företagare uppleva det som känslomässigt svårt att lämna över sitt livsverk. Men det kan även finnas svårigheter relaterade till skattesystemet, eller med att hitta någon som vill och kan ta över företaget. Många företag, framförallt lite större, upplever svårigheter i att värdera bolaget. Ett ytterligare problem är att många företagare inte planerar tillräckligt för ägar- eller generationsskifte. Detta uppger Företagarna på sin sajt i samband med rapporten från 2017.

Ett alternativ till nedläggning eller flytt kan vara ett personalövertagande, en metod som hittills varit ganska okänd i Sverige, men som nu av t ex fackföreningen Unionen uppges vara ett bra sätt att underlätta för generationsskiften. (”Unionens syn på personalägande och arbetskooperativ”, 2019)

Coompanion har lång erfarenhet av personalägda företag och nu pågår processer och utveckling av affärsmodeller för personalövertagande parallellt med pilotprojekt inom organisationen.

Funderar du på frågor om ägarskifte? Boka gärna kostnadsfri rådgivning hos Coompanion, så kan vi hjälpa dig vidare i processen.

Boka rådgivning

Dela