28 februari 2020

Yalla Rinkeby i artikel i DN

“Nyanlända kvinnor som redan har familj i Sverige får jobb i snitt två år senare än de som saknar anhöriga, visar en ny studie.” Det skrev Dagens Nyheter 27 februari, 2020.

Igår publicerades en artikel i Dagens Nyheter om kvinnors etablering och arbetsmöjligheter i Sverige. Fatma som är anställd på Yalla Rinkeby med erfarenhet av att själv kämpa för att komma in på den svenska arbetsmarknaden intervjuas i artikeln. Verksamhetsledare Aleksandra Wasso Hägglund, som även är projektledare för Coompanion Stockholms projekt Yalla Rinkeby 2.0, ger sin syn på kvinnors etablering och integration i stort.

“Slutsatserna i studien är dock ingen nyhet för Aleksandra Wasso Hägglund, verksamhetsledare på kvinnokooperativet Yalla Rinkeby som är underleverantör till Arbetsförmedlingen och hjälper utlandsfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Hon menar att den som saknar en anhörig i Sverige, vilket oftare är män, snabbt behöver komma i försörjning för att skaffa sig en duglig tillvaro, medan de andra – oftast kvinnor – inte har lika bråttom eftersom de har en tryggare start. Men hon påpekar också att även andra saker har betydelse för möjligheten att få jobb.

– Skillnaden mellan könen tror jag främst handlar om att utlandsfödda kvinnor får färre arbetsrelaterade och mindre omfattande insatser än män. Dessutom har kvinnor svårare att använda sitt nätverk i samma utsträckning som männen – samma tendens finns även bland inrikesfödda, säger hon.”

Läs hela artikeln här

Dela