30 april 2020

Behov av kompetensutveckling, som följd av coronakrisen?

Nu kan permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher få möjlighet till kompetensutveckling inom ett ESF-projekt som Coompanion Sverige söker. Det är kostnadsfritt och kräver ingen medfinansiering från deltagande organisationer.

Coompanion Sverige planerar för att inom ramen för projektet kunna ge ett hundratal företag och organisationer i hela landet möjlighet till skräddarsydda utbildningar under ett drygt år med start i september.

Projektet inleds i juni till september med en planeringsfas. Analyser påbörjas då, och kommer fortsätta under hösten. Utifrån analyser och kontakter med er under planeringsfasen kommer de exakta villkoren för deltagande fastställas, med målet att skapa ett flexibelt och brett erbjudande till er och övriga företag.

Vill ni vara med?

Har ni behov pga coronakrisen och vill ta del av kompetensutvecklingen, behöver ni svara senast måndag 4/5 klockan 24.00.

Genom att ni svarar på enkäten via knappen nedan registreras ni som deltagande organisation i projektet.

De frågor som ni behöver svara på är:

Namn, organisationsnummer, kontaktperson/uppgifter, antal anställda, antal permitterade, antal varslade och gärna vad ni ser för kompetensinsats ni behöver.

Kontakt vid ytterligare frågor:

Sara Isaksson sara.isaksson@coompanion.se, 070-142 66 08

Sven Bartilsson, 070-574 54 44

Ansök här

Dela