Redo att ta nästa steg?

Coompanion hjälper till med att utveckla ditt befintliga företag. Vi kan tillsammans t ex arbeta med att skapa större tillväxt, lösa specifika problem och/eller förbättra lönsamheten.

Vi erbjuder halv- eller heldags workshop i affärsutveckling tillsammans med nyckelpersoner i ditt företag där vi analyserar historiken och nuläget för ert företag i syfte att identifiera utvecklingsmöjligheterna.

Vår processledning utgår ifrån affärsplanens struktur, dvs företagets kärnkompetens och arbetsflöde, befintliga och potentiella kunder, konkurrenterna, branschutvecklingen och omvärldsförändringar. Ur det perspektivet hjälper vi er att förstå ert företags situation och vad den situationen kräver för att kunna vidareutvecklas, bli lönsammare och få större tillväxt.

Kontaktperson: Eric Edung, diplomerad rådgivare och affärsutvecklare

Kontakta Eric Edung

Intresserad?

Hör av dig till oss!