Ägarskifte genom medarbetarövertagande

Att låta anställda ta över när en ägare vill lämna kan rädda företaget och jobben. Ta kontakt med oss på Coompanion om du vill veta mer hur du gör!

Ofta tar någon i familjen över när en ägare vill lämna företaget. Ägarskiftet kan också ske genom försäljning. Men många företag läggs istället ned när till exempel ägaren går i pension. Varför inte fundera på om de anställda ska ta över? Då behöver inte företaget pensioneras när ägaren gör det. Om medarbetarna – eller en majoritet av dessa – tar över företaget skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag. 

I USA arbetar tio procent av alla anställda i företag som ägs helt eller delvis av dem själva. Det har möjliggjorts genom modellen ”Employee Stock Ownership Plan” (ESOP), där anställda köper företaget utan att personligen ta förvärvslånet. Coompanion Stockholm har låtit ta fram en rapport som handlar om personalägda företag i allmänhet och den amerikanska ESOP-modellen i synnerhet

 

Övertagandet kan ske på olika sätt, till exempel:

I andra delar av Europa är medarbetarägande vanligt. Coompanion arbetar för att ta fram en svensk modell inspirerat av dessa erfarenheter. Den ska göra det lättare för anställda och ägare att i ”skarpt läge” agera och hantera frågor som till exempel kompetensutveckling och finansiering.

Redan idag kan du dock ta hjälp av Coompanions mångåriga erfarenhet av kooperativ och medarbetarägande om du har funderingar kring medarbetarövertagande.

Så här kan du gå vidare!

Börja prata med dina anställda eller dina arbetskamrater. En början kan vara att se filmen här nedan.

Boka kostnadsfri rådgivning här

Mer att läsa om medarbetarföretagande finns även här!

 

Startsida