ASF – en väg till arbetslivet

ASF (arbetsintegrerande sociala företag) öppnar upp arbetsmarknaden för fler. De säljer varor och tjänster på den ordinarie marknaden samtidigt som de erbjuder kvalitativ arbetsträning för personer som i vissa fall stått helt utanför arbetsmarknaden. I de här företagen skapas stor grad av delaktighet, och en av grundpelarna är att medarbetarna arbetar 100% utifrån sin egen förmåga.

Coompanion arbetar för att fler arbetsintegrerande sociala företag ska kunna skapas samt för att skapa bättre förutsättningar för de som redan finns. Ett av våra aktuella projekt är Kugghjulet, läs mer om det här. Vi är också en av arrangörerna bakom Stockholms läns största ASF-konferens, ASF skapar jobb – läs mer om konferensen.

Vi hjälper till vid start

Ibland är det personerna som ska starta som kontaktar oss, ibland är det intresseföreningar eller anhöriga och ibland är det tjänstemän i kommuner eller på Arbetsförmedlingen.

Vi vet vad som behöver göras för att få en god start. I tidiga skeden informerar vi och arrangerar bussrundturer till sociala företag i Stockholmsområdet för dem som är nyfikna på vad socialt företagande är.

Om det finns ett intresse är det viktigt att fördjupa sig och få med intressenter. I mobiliseringsfasen gör vi därför en etableringsanalys. Den är ett strukturerat sätt att förstå just era förutsättningar och samtidigt få med viktiga samarbetspartner i arbetet.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av information kring busstur, etableringsanalys eller liknande.

Titta gärna på filmerna nedan för att få veta mer om arbetsintegrerande socialt företagande!


Film från projektet SPRING som drevs av Coompanion Roslagen & Norrort med finansiering från ESF.


En film från Tillväxtverket


En film från Tillväxtverket


En film från Tillväxtverket


En film från Arbetsgivarföreningen KFO


En film från Arbetsgivarföreningen KFO


En film från Arbetsgivarföreningen KFO