Bättre möjligheter till integration

Genom flera olika projekt arbetar vi för att nyanlända och nysvenskar ska få en bättre chans att komma in i det svenska samhället.

I det nyligen avslutade (feb 2018) Yalla-projektet får nyanlända genom att vara med och bygga upp arbetsintegrerande sociala företag, verksamheter som ger en snabb väg till jobb och företagande. Och genom projektet Etableringskurs för företagare ska nyanlända företagare snabbare, tryggare och på ett mer hållbart sätt kunna implementera sina företagarkunskaper i en svensk kontext.