X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Bättre möjligheter till integration

Genom flera olika projekt arbetar vi för att nyanlända och nysvenskar ska få en bättre chans att komma in i det svenska samhället.

I det nyligen avslutade (feb 2018) Yalla-projektet får nyanlända genom att vara med och bygga upp arbetsintegrerande sociala företag, verksamheter som ger en snabb väg till jobb och företagande. Och genom projektet Etableringskurs för företagare ska nyanlända företagare snabbare, tryggare och på ett mer hållbart sätt kunna implementera sina företagarkunskaper i en svensk kontext.

Under våren 2018 startade vi projektet Resursmodell småföretagande, besöksnäring och föreningsliv – ett tvåårigt landsbygdsutvecklingsprojekt i Norrtälje och Roslagen. Vi vill göra det enklare för föreningar och företag att ta del av utlandsföddas kompetens och arbetsvilja. Projektet ska rusta de utlandsfödda deltagarna med kunskaper och kompetenser som efterfrågas av de företag och föreningar som vill vara med. Läs mer om Resursmodellen