X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Coompanion Stockholms styrelse

Styrelsens sammansättning 2017 fram till stämman 2018

Ordinarie ledamöter:
Kjell Johansson, ordförande (2 år)
Victoria Rixer (omval, 2 år)
Janne Lundqvist (omval 2 år)
Peter Söderlund (omval)
Leif Rönngren (omval)
Lena Lago (nyval),
Jamina El Hajoui (nyval)
Omvalda styrelsesuppleanter med en mandatperiod på ett år:
Yohanan Stryjan
Jens Eriksson
Jan Olsson
Johan Flykt
Rosario Ali Taikon
Här kan du komma i kontakt med styrelsen