Etableringskurs med företagarinriktning

Fler möjligheter till företagande behöver erbjudas de individer som ingår i Arbetsförmedlingarnas etableringsuppdrag, då de befintliga resurserna och systemen inte är tillräckliga. Genom det här projektet utvecklade vi en Etableringskurs med företagarinriktning på lätt svenska som innehåller både teoretiska och praktiska moment. Med en utarbetad kursplan, kursinnehåll, modell för praktisk idétestning, kontaktlistor på experter, mentorer, nätverk och föreläsare ska det vara möjligt för folkhögskolorna att enkelt kunna erbjuda en företagarinriktning på sina etableringskurser, så att fler snabbspår för nyanlända företagare skapas.

Under sex månader arbetade Coompanion Roslagen & Norrort tillsammans med två folkhögskolor för att utarbeta kursplan och kursinnehåll samt informationsmaterial som sedan kvalitetssäkrades (ur hållbarhetssynpunkt, jämställdhet, tillgänglighet och mångfaldshänseende) av styrgrupp och referensgrupp. Detta material kommer att spridas till folkhögskolor, Arbetsförmedlingar och ut i olika nätverk.

Kontaktperson: Sarah Thorsaeus, Coompanion Roslagen & Norrort