Finansiering

Behöver du finansiering till en idé eller ett nystartat företag? Eller kanske har ni ett utvecklingsprojekt som ni skulle vilja genomföra?

I vår kostnadsfria rådgivning kan vi tillsammans prata om vilken typ av finansiering just du/ni behöver. Du kan förbereda dig inför rådgivning genom att titta på de alternativ som vi har samlat här:

Mikrofonden Öst

– finansiering för föreningar, kooperativ och sociala företag

Läs mer om Mikrofonden Öst

 

Vinnova

– Sveriges innovationsmyndighet – arbetar med att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland och har regelbundna utlysningar kring aktuella teman.

Läs mer om Vinnova

 

ALMI

– Företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företag som vill växa.

Läs mer om ALMI

 

Connect Öst

– matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet

Läs mer om Connect Öst

 

Impact Invest

– nätverk och investeringar i hållbara företag etc.

Läs mer om Impact Invest

 

Ekobanken

– etisk bank som lånar ut främst till verksamheter med ekologiska, sociala och kulturella mervärden.

Läs mer om Ekobanken

 

JAK Medlemsbank

– bankverksamhet som främjar hållbarhet för människa, miljö och ekonomi.

Läs mer om JAK Medlemsbank

 

Allmänna arvsfonden

– stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer om Allmänna Arvsfonden

 

Postkodstiftelsen

– stödjer projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.

Läs mer om Postkodstiftelsen

 

Toborrow

– crowd loans.

Läs mer om Toborrow

 

CrowdCulture

– crowdfunding för kulturella näringar.

Läs mer om CrowdCulture