Goda exempel – innovationscheckar

Juridisk hjälp och en bättre helhet

Dog & People – där hund och människa möts, är ett familjeföretag i Åby. Företaget erbjuder en mängd olika tjänster för hundintresserade. De har alltifrån hunddagis och friskvård till arbetsprov, längre utbildningar samt korta kurser för sällskaps- och tjänstehundar. Företaget har idag 11 stycken hundförare, egna företagare, som arbetar på uppdrag genom bolaget. Detta gör att de kan erbjuda rätt kompetens samtidigt som det lyfter andra företagare.

Coompanions Innovationscheck har hjälpt Dog and People att ro i hamn två av sina idéer. Den ena delen handlade om juridiken kring tjänstehundar. En jurist hyrdes in för att leta rätt på lagarna som gäller för ett civilt ekipage i arbete, t.e.x när man söker genom ett behandlingshem. Juristen hjälpte även till att utforma hållbara kontrakt för hundekipage i tjänst. Deras andra idé handlade om självförsvar – Street Smart Defender, som ett redskap i hotfulla situationer. Innovationschecken har gett företaget en helhet och idag kan vi utbilda och förhandla på ett professionellt sätt, berättar Eva Münter.


Expertkompetens för byggkonstruktion

Föreningen Arctic Circle Products ek. för. bildades för att rädda en besättning på 36 fjällkor. Målsättning är- förutom att bevara den unika fjällkorasen- att hålla öppna landskap i Vuollerimbygden, samt skapa arbetstillfällen. Föreningen samarbetar med bygdebolaget Mathantverkshuset Vuollerim delikatesser som bygger ett Mathantverkshus i centrala Vuollerim. I lokalerna ska det bland annat byggas ett mejeri då vi idag har långt till närmaste ställe för att kunna förädla mjölken. Coompanions Innovationschecken bidrar till att vi kan starta upp och komma igång med ombyggnationerna av Mathantverkshuset i en befintlig byggnad. Detta är en viktig investering för bygden, både som mötesplats men också för att kunna förädla och sälja våra lokala delikatesser!


Saluhall för matproducenter

Eksjö.nu är näringslivsbolaget i Eksjö kommun. De har funnits i 25 år och verkar inom olika branscher. Idag är de 183 stycken medlemmar i bolaget. Idéen om Småländsk mat i samverkan uppkom då man såg ett behov av närproducerad mat. Bolaget Eksjö.nu var därför en lämplig plats och organisa-tion att lägga projektet inom. Efterfrågan och intresset för idéen var stor men en eldsjäl saknades.

Med hjälp av Coompanions Innovationscheck kunde en extern projektledare anställas. Detta ledde fram till nya idéer och ingångar. Man undersökte också genom LRF och andra kommuner på vilka olika sätt man skulle kunna arbeta vidare med projektet. I framtiden så kommer det att mynna ut i något, men inte riktigt i den form som vi tänkt oss från början, avslöjar Marie Brask.


Utveckla tjänsten “kulturkonsulten”

Föreningen Jämtlands Kulturkompani startades 2013 av tre drivna entreprenörer. Idag är de fyra medlemmar och har en bred kunskap inom området scenkonst och projektledning. De erbjuder sin kompetens inom projektutveckling, scenkonst- och andra evenemangsproduktioner. Såväl offentliga verksamheter, ideella föreningar samt näringslivet anlitar Jämtlands Kulturkompani för att leda och utveckla olika slags projekt och idéer.

Coompanions Innovationscheck har hjälpt oss att inventera vilka behov som finns och var. Vi fick möjligheten att träffa alla kulturchefer runt om i länet och visa på vilket sätt vi kan supporta kommunerna. Detta visade sig vara lyckat då kommunerna önskade en samlad kraft med rätt kompetens. Vi som förening vill att utveckla möjligheterna för länets invånare att få uppleva och delta i kulturupplevelser på hemmaplan utan att behöva åka till närmaste storstad.


Nytt sätt att validera kunskap

En Trappa Upp, som föreningen kallas, är ett multiservicecenter. Vi driver idag fyra stycken caféer, erbjuder hundrastning, kontorsservice med mera. Föreningen startade 2011 och idag har vi ca trettio anställda och totalt sysselsätter vi runt femtio personer. OCN-metoden (Open Collage Network), är vad man kan lära sig utanför skolan och hur man sedan kan premiera det. Vad är helt enkelt viktigt att kunna på ett arbete? Det finns andra sätt att visa sin kunskap än att använda sig av den traditionella skolan. Innovationschecken har hjälpt oss så att vi idag kan validera arbete inom caféyrket. I framtiden hoppas vi på att kunna validera inom andra områden som trädgård och bygg. På så sätt ger vi fler ungdomar en bra första start inför kommande jobb!


Swinga – en app för att lättare kunna dela saker

En symaskin som stått oanvänd allt för länge blev startskottet för företaget Swinga. Många av oss har mycket saker i våra förråd och alla saker använder vi inte speciellt ofta. Det kan handla om t.e.x verktyg, fritidsutrustning eller saker som bara används under småbarnsåren. De tre delägarna i Swinga utvecklar därför en app för att man enkelt ska kunna låna saker av sina grannar. Appen ska göra det enklare men också tryggare att låna ut sina saker. Detta med hjälp av ett kvittenssystem. När appen lanseras har samhället mycket att vinna på det. Man behöver inte äga allt själv vilket gynnar individens egen plånbok samtidigt som vi gynnar miljön när konsumtionen kan gå ner. Coompanions Innovationscheck har varit till stor betydelse i själva apputvecklingen.


Förbättrad marknadsföring via hemsidan

Nordmarkens Travsällskap ligger beläget i Årjäng, Värmland. Den ideella föreningen har idag ca 130 medlemmar och erbjuder tränings- och tävlingsmöjligheter för sina medlemmar. I skrivandets stund är 72 stycken elever, 6-17 år, inskrivna på någon av deras kurser.

Föreningen vill utveckla sin marknadsföring och rekrytera fler unga till sin verksamhet. Med hjälp av Coompanions Innovationscheck har de anlitat en konsult för att bygga en ny hemsida. På den nya hemsidan ska man kunna använda sig av rörliga bilder och visa filmklipp från lektioner. Bygdens lokala företag ska även kunna annonsera på travsällskapets hemsida, vilket skapar ett mervärde för orten. Runt den 17 september i år (2017) kommer sidan att lanseras.


Här kan du läsa mer om hur ni kan ansöka om en innovationscheck