Innovationscheckar

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? Ansök om en innovationscheck senast den 20 mars 2018!

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Här finns goda exempel på tidigare idéer som fått en check.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

Med anställda jämställs:

Bidrag för hantering av immateriella tillgångar- IP-check

Som litet eller medelstort företag kan ni även söka bidrag på upp till 100 000 kronor för att med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för att hantera era immateriella tillgångar.

Läs mer om IP-checkarna här!

Ladda ned information om checkarna här

Krav på sökande kooperativa företag

Ansökningen formuleras i samarbete med en av våra innovationscoacher!

För att ansöka ska du kontakta din lokala innovationscoach som du hittar kontaktuppgifter till här:

Stockholm: 

Eric Edung, 070-726 48 04 alt. växel 08 – 447 48 00

Roslagen, Österåker, Vallentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Täby, Vaxholm:

Bridget Wedberg, tel 0708-47 92 56, alt. 0176-17650

   

Ansökningar tas emot och beslutas löpande tills dess att medlen är slut.

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-2018. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.