X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Innovationscheckar

Har ert kooperativa företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg? Ansök om en innovationscheck senast den 20 mars 2018!

Kooperativa företag med upp till 250 anställda kan få en check värd upp till 100 000 kronor för att pröva en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Här finns goda exempel på tidigare idéer som fått en check.

Checkarna ska användas för att köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter. Till exempel handlar det om att undersöka innovativa och nya affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Det kan också handla om nya organisatoriska lösningar och partnerskap, sociala innovationer, nya strategier, koncept eller idéer som möter olika behov i samhället på ett nytt sätt. Medlen får inte användas till ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

 • Kooperativa företag som har minst 3 anställda
 • Minst tre företag som samarbetar kooperativt (ett av företagen är sökande)
 • Ideella föreningar som driver näringsverksamhet och arbetar kooperativt

Med anställda jämställs:

 • medlemmar i ekonomiska föreningar
 • gemensamma operativa delägare
 • externa operativa personer som långsiktig uppbär ersättning från företaget

Bidrag för hantering av immateriella tillgångar- IP-check

Som litet eller medelstort företag kan ni även söka bidrag på upp till 100 000 kronor för att med hjälp av expertkompetens ta fram en strategi för att hantera era immateriella tillgångar.

Läs mer om IP-checkarna här!

Ladda ned information om checkarna här

Krav på sökande kooperativa företag

 • Minst ett årsbokslut med intäkter från försäljning
 • Betydande nettoomsättning
 • Kooperativet får ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.
 • Kooperativet ska ej tidigare erhållit en innovationscheck eller IP-check samt ej fått annan finansiering (mer än) > 50 000kr från VINNOVA de senaste 5 åren (2013-2017).
 • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt eller utarbetande av IP-strategi startas.
 • Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller utarbetande av IP-strategi. Ej till generell produktutveckling, projekten ska ha innovationshöjd.
 • Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring, säljaktiviteter eller för att söka patent eller andra immaterialrätter eller till intrångskostnader.
 • Företaget ska utvärderas med avseende på bl.a. tillväxtpotential och förmåga att implementera den externa kunskap som inhandlas.

Ansökningen formuleras i samarbete med en av våra innovationscoacher!

För att ansöka ska du kontakta din lokala innovationscoach som du hittar kontaktuppgifter till här:

Stockholm: 

Eric Edung, 070-726 48 04 alt. växel 08 – 447 48 00

Roslagen, Österåker, Vallentuna, Sigtuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Täby, Vaxholm:

Bridget Wedberg, tel 0708-47 92 56, alt. 0176-17650

   

Ansökningar tas emot och beslutas löpande tills dess att medlen är slut.

Coompanion är en av Vinnovas förmedlare av innovationscheckar under 2015-2018. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och driver program för att stärka innovationskraften inom flera samhällsområden och näringsgrenar.