X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Affärer för samhällsnytta – Järvaveckan

Hur kan sociala företag skapa jobb för fler? Välkommen till seminariet för att inspireras och möta människorna bakom
arbetsintegrerande sociala företag i Järvaområdet, samt Coompanion mfl organisationer som arbetar främjande.

Datum: 16 juni
Tid: kl 16.00 – 17.00
Plats: Spånga IP, Seminariescen 3

Mer info om Järvaveckan: www.jarvaveckan.se