19 februari 2020

Agil kommunikation

I en snabbföränderlig värld där social kompetens och förståelse är nycklar till framgång behöver vårt sätt att kommunicera med varandra utvecklas från att vara konkurrensbaserat till att bli kollaborativt. Först då kan vi skapa hållbar utveckling.

Agil kommunikation bidrar till att nyansera uppfattningen av en situation och gör det möjligt för oss att lyssna aktivt, upptäcka andras perspektiv och öppna oss för nya lösningar istället för att fastna i egna tolkningar.

Övningarna under träffen bygger på ”Teori U” som utvecklats på MIT (Massachusetts Institute of Technology) och används för att leda hållbara förändringsprocesser samt vid organisationsutveckling och konflikthantering. Metoden underlättar såväl den interna kommunikationen som utvecklingen av produkter och tjänster.

Vi utforskar agil kommunikation genom att öva på:

Perspektiv av lyssnande
Nyfikenhet som central drivkraft
Att agera från det okända
Produkt- och tjänsteutveckling genom agil kommunikation
Glädjen i utforskandet

Alexander Ingster Hofgren är organisationsutvecklare, utbildare och ledarskapscoach hos Coompanion Stockholm med utbildning inom kollaborativ kommunikation samt Teori U. Han utmanar och använder det som händer här och nu i syfte att skapa insikter kring hur du kan nå din fulla potential. Alexander har bland annat jobbat med uppdrag från organisationer som Volvo, Tillväxtverket och Postkodstiftelsen.

Seminariet ges i samarbete med Stockholms Handelskammare.

Tid: 19 feb, kl 12-14

Plats: Brunnsgatan 2, Stockholms Handelskammare

Läs mer och anmäl dig här

Dela