17 augusti 2020

Distansutbildning: Kooperativt & idéburet ledarskap

Vill du bredda din kompetens inom ledarskap? Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Då ska du söka till vår utbildning Kooperativt & idéburet ledarskap.

Det här är en utbildning för dig som gillar entreprenörskap som förenar värderingar med lönsamhet. Du kanske verkar inom en idéburen organisation, så som ett socialt eller kooperativt företag, ideell verksamhet eller någon typ av samhällsnyttigt företag. Men det är också en utbildning för dig som är intresserad av att arbeta i en sådan verksamhet i framtiden.

Under utbildningen kommer du att få verktyg och metoder för ett delaktigt ledarskap med fokus på socialt ansvarstagande, affärsnytta och öppenhet.

Utbildningen startar den 17 augusti 2020, ansök senast den 30 juni.

Läs mer

Dela