21 november 2019

Hållbarhetsdagen

I höst arrangerar vi återigen Hållbarhetsdagen! Ett av våra huvudteman är Moderna Byggemenskaper. Vi tar fasta på den ökande bostadsbristen i regionen och ställer oss bland annat frågan Hur kan vi bygga bostäder tillsammans, med både social och miljömässig hållbarhet i fokus?

En byggemenskap är en grupp människor som planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd. Lokal förankring och engagemang skapar vilja och möjlighet att bygga på fler platser än idag, vilket ger positiva effekter såsom att skapa lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet.

Fler teman och detaljerat program kommer under hösten, håll utkik via vårt nyhetsbrev och sociala medier!

Boka din plats redan nu för att inte gå miste om denna högst aktuella dag!

Tid: 21 nov (heldag, tider meddelas snart)
Plats: Havet, Astrid Lindgrens gata 2A, Campus Roslagen, Norrtälje

Konferensen arrangeras i samarbete med Campus Roslagen.

Läs om förra årets välbesökta konferens här!

Konferensen anordnas under vecka 47, Kooperativa veckan – ett initiativ för att lyfta det kooperativa entreprenörskapet. #47kooperativaveckan

 

Läs mer och anmäl dig här
Dela