X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Informationsmöte MIA

Om upphandling av förberedande arbetsträningsplatser inom ESF-projektet MIA

MIA – Mobilisering Inför Arbete- är ett projekt som är medfinansierat av Europiska socialfonden och samordningsförbunden i Stockholms län under åren 2017-2020 med totalt 2500 deltagare. Delprojektet i Södertälje omfattar ca 533 deltagare. MIA utförs inom Enheten för arbetsrehabilitering.

Målet med projektet är att fler kvinnor och män som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet att komma vidare till arbete/studier eller delta i ordinarie arbetsinriktade rehabiliteringsprogram och insatser.

Ett av projektets syften är att bidra till en breddad arbetsmarknad för kvinnor och män genom att främja utveckling av tjänster inom arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Den planerade upphandlingen, genomförs enligt LOU, och avser förrehabiliterande arbetsträningsplatser inom projektet MIA

Medverkande:

Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje samt Annica Falk biträdande förbundschef Östra Södertörn. Annica berättar kort om MIA samt upphandling av arbetsträningsplatser genomförd inom MIA i Östra Södertörn.

MIA i Södertälje presenterar sig och sina tankar om de tjänster inom förberedande arbetsträning som ska levereras.

Camilla Holmlund från Telge Inköp kommer att prata generellt om upphandling enligt LOU och upphandlingsverktyget Tendsign.

Eric Edung, Coompanion Södertälje, samt en representant från ESF-projektet Kugghjulet berättar om vilket stöd som finns för medverkande leverantörer.

Tid: onsdagen den 23 augusti kl. 17:00-18.30.

Plats: Stadshuset i Södertälje, sal Dirigenten

Anmälan: emma.gabriel@sfris.se senast den 18 augusti.