19 augusti 2019

Kooperativt och idéburet ledarskap

Vill du leda ett kooperativt eller idéburet företag till lönsamhet och framgång?

Ansök till vår 1-åriga ledarskapsutbildning nu! Start 19 augusti.

Vi har ledarskapsutbildningen för dig som gillar ett företagande som förenar värderingar med lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Kursens syfte är att du har ökat din kunskap och trygghet kring att:

Utbildningen ges på distans av Jakobsbergs folkhögskola.

 

Läs mer

Dela