31 januari 2018

Personalägda företag och den amerikanska modellen

I USA arbetar tio procent av alla anställda i företag som ägs helt eller delvis av dem själva. Det har möjliggjorts genom modellen ”Employee Stock Ownership Plan” (ESOP), där anställda köper företaget utan att personligen ta förvärvslånet. Framförallt har det blivit användbart vid generationsskiften i företag.

I Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. Kan vi underlätta för personalen att förvärva företagen?

Omfattande forskning har dessutom pekat på att personalägda företag är mer lönsamma, överlever längre och har lägre personalomsättning än konventionellt ägda bolag. Kan ESOP-modellen vara en strategi för att öka sysselsättning samt förankra och utveckla företag i Sverige?

Läs mer och anmäl dig här

Dela