6 september 2018

Starta företag-dagen

Ligger du i startgroparna? Kom till Starta företag-dagen den 6 sept.

På Starta företag-dagen får du överblick över vilka myndigheter som gör vad på din väg till ett eget företag. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Tullverket och Tillväxtverket.

Coompanion finns på plats om du har frågor kring medlemsägt företagande, samhällsentreprenörskap eller socialt företagande.

Dela