X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

UPPHANDLINGSKONFERENS: Sociala hänsyn i upphandling

Ta chansen att ta reda på vad den nya LOU innebär – många spännande möjligheter att utveckla den sociala dimensionen.

EU kräver att vi ändrar vårt synsätt på upphandling. Det ger spännande möjligheter – men man måste förstå det nya förhållningssättet för att kunna använda den nya Lagen om offentlig upphandling på ett bra sätt.

Välkommen till en heldag där vi går igenom de möjligheter som finns kring det nya förhållningssättet med två experter inom området, Mathias Sylvan och Bosse Blideman!

Det är många som tycker att upphandling är krångligt, att LOU är ett för snårigt regelverk etc. Men det behöver inte vara så! Vi vill visa att LOU-direktivet som den nya lagen bygger på, innebär intressanta möjligheter för både upphandlande myndigheter och för anbudsgivare – inte minst för sociala företag och andra småföretag.

Den nya lagstiftningen har en helhetssyn baserat på den sociala dimensionen på upphandling. Det öppnar upp för att ställa sociala krav vid upphandlingar. Det är det sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som ska antas – inte anbud med lägsta pris.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, förvaltningsledningar och upphandlingsenheter i offentlig sektor, det lokala näringslivet samt den sociala ekonomin.

Datum: 18 september
Tid: kl 9.00 – 16.00
Plats: Evert Taubes gata 1, Campus Roslagen i Norrtälje

Priser:

Ideella föreningar och icke-vinstdrivande organisationer: 500 kr + moms/person, inkl lunch

Övriga: 1.000 kr + moms/person, inkl lunch

(avgiften faktureras din organisation, betalning 30 dagar)

 

Anmäl dig här senast den 11 september.

 

Arrangörer:

Coompanion Roslagen & Norrort, Campus Roslagen, Norrtälje kommun och Tanke och Handling ek för.