Vill du leda ett kooperativt eller idéburet företag till lönsamhet och framgång?

Vi har ledarskapsutbildningen för dig som gillar ett företagande som förenar värderingar med lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Kursens syfte är att du har ökat din kunskap och trygghet kring att:

 • Leda dig själv och andra.
 • Leda utifrån värderingar och visioner.
 • Leda i en demokratisk organisation.
 • Skapa team med kompletterande kompetenser.
 • Arbeta med utveckling och förändringsprocesser.
 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.
 • Möjliggöra för delaktighet i beslut.
 • Affärsutveckla den egna organisationen utifrån värderingar.
 • Utveckla kompetenser för att kunna genomföra förändringsarbete.

 

Kursen omfattar följande moment:

Kooperation som samhällsutvecklingskraft

Värdegrund, idéhistoria, omvärldsorientering internationellt och i Sverige.

 

Mångfald och affärsnytta

Affärsnytta som resultatet av att ett medvetet arbete med värderingar och mångfald.

 

Samarbetskulturer och konflikthantering

Robusta samarbetskulturer, konflikthantering, transparant organisation, strategisk samverkan och effektiva team.

 

Mötesmetoder för delaktighet

Verktyg för effektivt beslutsfattande, härskartekniker och främjartekniker, storgruppsmetodik och verksamhetsutveckling.

 

Att leda sig själv och andra

Personlighetstyper, ledarskapsstilar, drivkrafter och personligt varumärke. Min egen ledarskapsdeklaration.

Kursen omfattar fem fysiska träffar, vardera på tre dagar med föreläsningar av forskare, centrala samarbetspartners, affärsutvecklare, metodexperter samt intensiva gruppövningar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med arbetsuppgifter, tränar ledarskap i sina respektive företag/arbetsplatser, läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater.

 

Information om utbildningen

Utbildningens längd: 1 år (19 augusti 2019 – 10 juni 2020)

Studietakt: halvfart/distans, 2-3 träffar per termin

Start: 19 augusti, 2019

 

Obligatoriska träffar

Torsdag – lördag

Närträff 1:  september
Närträff 2:  november
Närträff 3:  januari
Närträff 4:  mars
Närträff 5:  maj

(exakta datum kommer under våren)

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

 • deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %
 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor

 

Antagningsvillkor

Ansökan & personligt brev, ansökan görs via Jakobsbergs folkhögskola.
I det personliga brevet vill vi att du berättar lite om dig själv och svarar på följande fråga:
Vad tror du att kursen kan ge dig i din aktuella situation och vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Kontaktperson: Bridget Wedberg, 0708-47 92 56, e-post: bridget.wedberg@coompanion.se

Sista ansökningsdag: 30 juni, reservplats kan sökas fram till utbildningsstart.

För mer information och ansökan, besök Jakobsbergs folkhögskola på webben:

www.jakobsbergsfolkhogskola.se

Relaterat material

Kooperativt & idéburet ledarskap – deltagare berättar

Utveckla ditt personliga ledarskap i höst! Hör några av deltagarnas egna ord om distansutbildningen Kooperativt & idéburet ledarskap."Det är hela ledarskapsdelen, men det bygger också på demokratiska organisationer" ”Jag har redan använt mig av flera av verktygen som vi fått med oss””Ett helhetspaket för ledarskap””Mest givande är glädjen och energin” ”Väldigt bra föreläsare och områden” ”Praktiska och konkreta områden” ”En otroligt tillåtande miljö””Den är värd varenda minut!”är några av deltagarnas omdömen i år.Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill förverkliga och driva ett företagande som förenar värderingar med lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.Utbildningen ges av Coompanion tillsammans med erkända föreläsare, via Jakobsbergs folkhögskola. Utbildningens längd: 1 år (20 augusti, 2018 – 7 juni, 2019)Studietakt: halvfart/distans, 2-3 träffar per terminStart: 20 augusti, 2018Läs mer, se fler filmer och ansök via vår hemsida:stockholmsregionen.coompanion.se/kooperativt-och-ideburet-ledarskap

Publicerat av Coompanion Stockholms län Tisdag 8 maj 2018

Hör några av deltagarnas egna ord om utbildningen!

Kooperativt & idéburet ledarskap – Angeli informerar

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Vill du driva ett både hållbart och lönsamt företag? Ansök till distansutbildningen Kooperativt & idéburet ledarskap. Start i augusti 2018. Hör en av lärarna, Angeli Sjöström Hederberg berätta om utbildningens upplägg.

Publicerat av Coompanion Stockholms län Tisdag 10 april 2018

Hör Angeli, en av pedagogerna, berätta om utbildningen