X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Kooperativt och idéburet ledarskap


En utbildning i att leda kooperativa och idéburna företag till lönsamhet och framgång.

Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill förverkliga ett företagande som förenar värderingar och lönsamhet. Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.

Kursens syfte är att du har ökat din kunskap och trygghet kring att:

▪    Leda dig själv och andra.

▪    Leda utifrån värderingar och visioner.

▪    Leda i en demokratisk organisation.

▪    Skapa team med kompletterande kompetenser.

▪    Arbeta med utveckling och förändringsprocesser.

▪    Hantera konflikter och ta svåra samtal.

▪    Möjliggöra för delaktighet i beslut.

▪    Affärsutveckla den egna organisationen utifrån värderingar.

▪    Utveckla kompetenser för att kunna genomföra förändringsarbete.

 

Här kan du se intervjuer med deltagare som berättar om utbildningen.

Här kan du se intervjuer med deltagare (från tidigare läsår) som berättar om utbildningen

Kursen omfattar följande moment:

Kooperation som samhällsutvecklingskraft

Värdegrund, idéhistoria, omvärldsorientering internationellt och i Sverige.

 

Mångfald och affärsnytta

Affärsnytta som resultatet av att ett medvetet arbete med värderingar och mångfald.

 

Samarbetskulturer och konflikthantering

Robusta samarbetskulturer, konflikthantering, transparant organisation, strategisk samverkan och effektiva team.

 

Mötesmetoder för delaktighet

Verktyg för effektivt beslutsfattande, härskartekniker och främjartekniker, storgruppsmetodik och verksamhetsutveckling.

 

Att leda sig själv och andra

Personlighetstyper, ledarskapsstilar, drivkrafter och personligt varumärke. Min egen ledarskapsdeklaration.

Kursen omfattar fem fysiska träffar, vardera på tre dagar med föreläsningar av forskare, centrala samarbetspartners, affärsutvecklare, metodexperter samt intensiva gruppövningar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med arbetsuppgifter, tränar ledarskap i sina respektive företag/arbetsplatser, läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater.

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

▪    deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %

▪    visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor

Information om utbildningen

Utbildningens längd: 1 år (augusti, 2017 – maj, 2018)

Studietakt: halvfart/distans, 2-3 träffar per termin

Start: 25 augusti, 2017

Antagningsvillkor:

Ansökan & personligt brev.
I det personliga brevet vill vi att du berättar lite om dig själv och svarar på följande frågor:

Vad tror du att kursen kan ge dig i din aktuella situation och vad har du för erfarenhet av ledarskap?

Kontaktperson: Bridget Wedberg, 0708-47 92 56, e-post: bridget.wedberg@coompanion.se

Sista ansökningsdag: 15 juli, reservplats kan sökas fram till utbildningsstart.

För mer information, besök Jakobsbergs folkhögskola på webben:

www.jakobsbergsfolkhogskola.se