Kugghjulet

Ett ESF-projekt som startats för att stötta och utveckla Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Stockholms län.

Det utmärkande och gemensamma för alla ASF är att de driver affärsmässig verksamhet, återinvesterar överskottet och har som syfte att integrera personer i arbetsliv och samhälle, samt har ett nära samarbete med den offentliga sektorn. ASF har därmed dubbla affärsidéer, dels säljer de sina produkter så som varor och tjänster på den öppna marknaden och dels så tillhandahåller/säljer de arbetsträning/praktikplatsers till den offentliga sektorn.

ASF drivs inom en rad olika branscher så som Hunddagis, Bed & Breakfast, Grönyteskötsel, Café, Sömnad med mera.

ASF har stora möjligheter att vara en del av framtidens arbetsmarknadspolitik, men:

  • Det behövs mer kunskap hos tjänstemän och politiker på myndigheterna om ASF
  • ASF behöver kunskap och verktyg för att utvecklas sin affärsmässighet och bli än mer hållbara.
  • Den offentliga sektor så som Arbetsförmedlingen och kommunen behöver fler kvalificerade arbetsträningsplatser för målgruppen som står långt från arbetsmarknaden.
  • Företagen behöver hjälp med att finna finansiering och samverkan med myndigheterna

 

 

 

 

 

 

 

Lösningen som vi ser är kompetensutveckling av tjänstemän och politiker hos myndigheterna, kompetensutveckling av medarbetarna i ASF:en. ASF:en behöver även en gemensam plattform och stödstruktur för erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring, gemensamma upphandlingar med mera.

Projektets namn Kugghjulet står för Kunskap, Utveckling och Gemenskap. Namnet betonar gemenskap i utvecklingen – att projektet ska utgå från de gemensamma behov som de arbetsintegrerande sociala företagen tillsammans identifierar och pekar på. Projektet drivs av Famna tillsammans med Coompanion och med finansiering från ESF (Europeiska Socialfonden). Kugghjulet pågår 2017 och fram till augusti 2020, nästan tre år.

Kugghjulet erbjuder kostnadsfria utbildningar, seminarier, workshops i ämnen som marknadsföring, ledarskap, handledning och mycket mer. Ge vägledning i förbättringsarbete, samt stöd till myndighetskontakter, marknadsföring, service med mera.

Målsättningen med projektet Kugghjulet:

  • ge kompetensutveckling om och för ASF,
  • utveckla en stödstruktur för ASF i Stockholms län, som är långsiktigt hållbar och står på egna ben efter projekttiden.

ASF som är med i Kugghjulet har nu världens chans att tillsammans med andra påverka utvecklingen för ASF i länet, i stort och i smått. Ni har och dessutom ett smörgåsbord av intressanta och utvecklande utbildningar, workshops och nätverk att ta del av, kostnadsfritt. Så var med!

Kontaktuppgifter:

Jenny Hjalmarson, projektledare, jenny.hjalmarson@famna.org
tel: 072 – 205 21 55

Ingemar Olsson, kommunikatör, ingemar.olsson@famna.org
tel: 070 – 585 57 67

Marit Simonsen, facilitator, marit.simonsen@coompanion.se

Tilda Christensson, facilitator, tilda.christensson@coompanion.se

Mircea Budulean, facilitator, mircea.budulean@famna.org
tel: 076 – 102 32 62

 

 

 

 

 

logga famna kugghjulet

EU-flagga Europeiska socialfonden