X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Medlemskap i Coompanion

Som medlem stöttar du vårt arbete med att främja kooperativt företagande. Vi är övertygade om att fler kooperativa företag bygger en bättre värld.

Ett län – två Coompanion

I Stockholms län är vi två separata organisationer, Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen & Norrort. Du väljer det Coompanion som finns närmast, här finns en karta som visar vilka kommuner som hör till respektive upptagningsområde.

Bli medlem hos Coompanion Stockholm

Bli medlem hos Coompanion Roslagen & Norrort