Medlemskap i Coompanion

Som medlem stöttar du vårt arbete med att främja kooperativt företagande. Vi är övertygade om att fler kooperativa företag bygger en bättre värld.

Ett län – två Coompanion

I Stockholms län är vi två separata organisationer, Coompanion Stockholm och Coompanion Roslagen & Norrort. Du väljer det Coompanion som finns närmast, här finns en karta som visar vilka kommuner som hör till respektive upptagningsområde.

Bli medlem hos Coompanion Stockholm

Bli medlem hos Coompanion Roslagen & Norrort