Gör som Gotlands skog och miljö och Le Mat Bed & Breakfast i Åkersberga, ta hjälp av Mikrofonden!

Mikrofonden Öst ställer upp med garantier och finansiering där andra finansiärer inte förmår eller förstår. Har ni en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Har företaget hittat en bra lokal men hyresvärden kräver hyresgaranti för ett år?

Mikrofonden Öst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser och utvecklingsgrupper. De hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier för lån i bank och kan i vissa fall investera i till exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och mikrolån.

Vill du ha mer information? Läs mer och kontakta Mikrofonden via deras hemsida.

Till Mikrofondens hemsida

Se övriga finansieringsmöjligheter