Översyn av stadgar med hänsyn till nya lagen för ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar ändrades 1 juli 2016 och från 1 juli 2018 behöver samtliga ekonomiska föreningar ha anpassat sina stadgar till lagen. Lagändringen är i vissa hänseenden tvingande och i andra möjliggörande av bland annat investerande medlemmar, digital kommunikation och förenklat beslutsfattande. 

Coompanion Stockholm har följande erbjudanden:

  • Vi granskar stadgarna och ger förslag på nödvändiga justeringar med anledning av nyheter i lagen om ekonomiska föreningar.
    Pris 1 900kr
  • Vi genomför en fullständig översyn av stadgarna och ger förslag på nödvändiga ändringar enligt ovan. Dessutom informerar vi om vilka andra möjliga ändringar och tillägg som kan vara lämpliga att göra efter ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar.
    Pris 3 900 kr

Här finns mer information kring huvudpunkterna i lagändringen.

Det finns också filmer om lagändringarna, här nedan en genomgång av Bo Thorstorp, förbundsjurist på LRF.

Kontakta oss idag!

08 – 447 48 00 eller  stockholm@coompanion.se

För kommunerna Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker:

0176 – 176 50 eller roslagen@coompanion.se