Personalägda företag och den amerikanska modellen

I USA arbetar tio procent av alla anställda i företag som ägs helt eller delvis av dem själva. Det har möjliggjorts genom modellen ”Employee Stock Ownership Plan” (ESOP), där anställda köper företaget utan att personligen ta förvärvslånet. Framförallt har det blivit användbart vid generationsskiften i företag.

I Sverige har 35 procent av alla företagare redan passerat pensionsåldern och många har svårt att hitta nya ägare till sina företag, särskilt utanför storstäderna. Kan vi underlätta för personalen att förvärva företagen?

30 års empirisk forskning har visat att personalägda företag uppvisar högre produktivitet och överlever längre än konventionellt ägda företag. ESOP-modellen gör det möjligt för företagsägare att på ett enkelt sätt sälja företaget till de anställda.

– När många svenska företag nu står inför generationsskifte finns det goda skäl till att även utveckla en svensk modell för personalförvärv, säger Patrik Witkowsky, författare till rapporten.

Rapporten släpptes den 31 januari 2018 och är skriven på uppdrag av Coompanion Stockholms län med finansiering av Svenskt Näringsliv, Unionen, The Menke Group och kontorshotellet The Castle.

 

Ladda hem rapporten här