Projekt-Vinnova-IoUDesign

 

Här publicerar vi sammanfattningar av två projekt som Coompanion nu driver i samarbete med Stiftelsen IoU Design, Södertälje Kommun, Samordningsförbundet i Södertälje, Telge Tillväxt och Konstfack. Bilden nedan sammanfattar båda projekten – båda hel- eller delfinansierade av Vinnova

iou_processenMODELL

 

19:e Jan FRUKOSTSEMINARIUM INKLUDERANDE DESIGN (anmäls via egen länk)

Inkl design bild sem

Vill du veta mer om miljonprogrammets möjligheter? Erik Stenberg från KTH berättar mer på ett lärorikt frukostseminarium i Södertälje. Kom förbi Södertälje, njut en god frukost, lyssna på professor Bo Westerlund från Konstfack och lär dig mer om DeCoDe, ett nytt sätt att se på design. Vi berättar mer om hur vi tror att lokala områdesföretag är en viktig del av integrationen. Fungerar verkligen en inkluderande designmetodik? Välkommen förbi och se resultatet av en inkluderande designprocess i Fornhöjden. En inkluderande designprocess skapar helt nya mötesplatser i det offentliga rummet – och helt nya sätt att träffas. Arr: IoU Design, Coompanion m.fl Delfinansiering: Vinnova

Plats denna gång: Stadshuset i Södertälje, Sal Trombonen.

Info, program och anmälan:
https://magnetevent.se/Event/16-01-19-seminarium-heldag-nya-motesplatser-i-det-offentliga-rummet-7733/
Press Release Motesplatser Vinnova 160119

21:a Jan FRUKOSTSEMINARIUM Lokalproducerad och ekologisk Smartmat – ett bättre val för både människor och miljö (anmäls separat via egen länk under infon).

Bild till sem 160121

Ett seminarium för dig som vill veta mer om idrott, prestation och smartmat. Driver du jordbruk i Stockholm/ Sörmland och vill ha en ny försäljningskanal – kom förbi och träffa nya samverkanspartners inom ekologiskt, närproducerat. Är du producent av ekologiska matvaror? Passa på att knyta nya kontakter på vårt seminarium. Tror du som vi att ekologiskt, närproducerat är viktigt för människa och miljö? Ta del av en nyttig frukost och lyssna på ännu nyttigare föreläsningar. Vill du lära dig mer om hur kroppen och knoppen påverkas av vad vi äter – Välkommen på en inspirerande frukost. Arr: IoU Design, Konstfack, KTH, Coompanion m.fl Finansiering: Vinnova

Plats denna gång: Stadshuset i Södertälje, Sal Demokratin.

Info, program och anmälan:
https://magnetevent.se/Event/frukostseminarium-211—smartmat-i-garden-cafes-7501/
Press Release GardenCafe Vinnova 160121

Kontakt med projekten:

Garden Cafés integrerar utanförställda via försäljning av SmartMat

i hållbar miljö via social franchising

2015-08-01 till 2016-03-31

Arbetslöshet och utanförskap är en oerhörd utmaning för varje samhälle. Förutom det lidande den skapar för individen är den ett stort slöseri med resurser, begåvningar och kreativitet. Andra stora utmaningar är slöseriet med våra ändliga resurser, våra matvanor och livsstilar som påverkar vår hälsa negativt. Här vill vi bidra till att göra skillnad genom en kombinerad storskalig satsning i arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Genom att skapa ett stark och hållbar social franchisemodell, inledningsvis runt Garden Cafés och senare även möbelproduktion, avser stiftelsen IoU a Better World, skapa arbetsplatser för tidigare arbetslösa.

Här kommer säljas närodlad, ekologisk SMART-MAT i en väldesignad miljö, en miljö vars möblemang och annat innehåll senare kommer vara en del av försäljningen. Detta knyter an till Södertäljes stora strategiska satsning på de gröna näringarna med hållbar livsmedelsproduktion från jord till bord. I detta kluster ska Garden Cafés ingå och växa, för att sen spridas till Mälardalen och övriga Sverige. Kontakter är redan etablerade.

För att detta ska lyckas har ett starkt partnerskap bestående av Södertälje Kommun, Samordningsförbundet och Coompanion Stockholms län skapats. Därutöver finns djupa kontakter etablerade med lokalt näringsliv, det gröna lokala matklustret, den sociala ekonomin och befintliga sociala företag. Under projektet ska en modell färdigställas, en hållbar genomförandeplan utarbetas, minst två starka nätverk etableras och finansieringslösningar för inledande start-up analyseras. Forskning ska knytas till processen med inriktning på hälsoperspektivet och folkbildningen engageras i engagemang för bättre matvanor, inte minst vad gäller köp och konsumtion av färdigmat.

 

Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum
för jobb, produktion och utveckling

2015-11-02 till 2016-08-31

Många av de förorter som ingår i miljonprogrammet saknar en social och fysiskt infrastruktur i det offentliga rummet som kan utgöra tillgängliga och attraktiva mötesplatser. Denna brist försvårar lokal ekonomisk och demokratisk utveckling, integration, bygge av förtroende mellan människor. I syfte att bidra till en lösning på detta samhällsproblem har stiftelsen IoU Design, Konstfack, Carl Malmsten MöbeldesignSkola (LiU), och Coompanion överenskommit med Samordningsförbundet i Södertälje, kommunala bolaget Telje Tillväxt och Södertäljes samhällbyggnadskontor om en helt nytt och unikt koncept. Det är en avancerad och helt framtagen franchisemodell.

I projektet vill vi ta fram ett konkret lokalt koncept med lokal produktion, marknadsföring, distribution och försäljning av väldesignade mötesplatser. Det planeras bli lekplatser, idrottsplatser, odlingsplatser, viloplatser, en hundrastgård eller en källsorteringsstation eller en grön kil där naturen möter staden. Produktion, tillverkning och försäljning läggs hos lokala sociala, lokala och kommunala företag i syfte att skapa jobb för lokalt arbetslösa, främst i miljonprogramet, inledningsvis i stadsdelen Fornhöjden i Södertälje.

Lokala fastighetsägare, föreningar och företag i Fornhöjden tillfrågade och positiva. Som en del av konceptet kommer de engageras i att ta över och driva mötesplatserna – enskilt eller som ett ´lokalt gemensamt områdesföretag´. Sociala media, appar och virtuella möten kompletterar. Ett praktik- och lärlingsprogram knyts till processen och i senare steg avses konceptet spridas till flera platser i landet och även internationellt. Kontakter är etablerade i Italien och Vietnam. Målen är nya möten, hållbara jobb och bättre offentlig miljö.

Kontaktperson hos Coompanion: Jan Forslund Mail: jan.forslund@coompanion.se

Vinnova_RGB_ram_logga