Vi gör företagare av fler

Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällshänsyn. Det är en affärsmodell som kan förändra världen. Och gör det. Det är bland annat därför som vi driver projekt som syftar till att förbättra förutsättningar för kooperativt företagande – fler och växande.

Genom de projekt vi driver kommer samhällsnyttiga företag till liv. Företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler. Det kan vara för nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land. Det kan vara för de som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En affärsmodell är arbetsintegrerande socialt företagande.

Läs om våra aktuella och tidigare projekt här nedanför.

Läs mer om sociala företag

Våra aktuella projekt

Leader-projektet Resursmodellen

Ny modell gör det lättare att bidra till nysvenskars integration

Läs mer

Kugghjulet – Kunskap, Utveckling, Gemenskap

Stöttar och utvecklar Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) i Stockholms län.

Läs mer

Tidigare projekt

Yallaprojektet

Snabb väg till jobb och företagande!
Med inspiration av Yalla Trappan i Malmö…

Läs mer

Etableringskurs för nyanlända företagare

Genom det här projektet utvecklade vi en Etableringskurs med företagarinriktning på lätt svenska…

Läs mer

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig!