Resursmodellen

Det behöver bli lättare för de nya svenskarna att jobba och leva i Sverige. Många har bra kunskaper och kompetenser, men för lite erfarenhet av svenskt arbetsliv och samhällsliv. Nu finns en modell som gör det lättare för företag och föreningar att bidra!

Söker du praktikant, extrapersonal eller sommarjobbare 2020? Läs mer här.

Företag och föreningar får arbetskraft – nya svenskar får en väg in i samhället

Vi vill göra det enklare för föreningar och företag att ta del av utlandsföddas kompetens och arbetsvilja. Det ska vi göra genom projektet Resursmodell småföretagande, besöksnäring och föreningsliv – ett tvåårigt landsbygdsutvecklingsprojekt i Roslagen. Projektet ska rusta de utlandsfödda deltagarna med kunskaper och kompetenser som efterfrågas av de företag och föreningar som vill vara med.

Deltagande företag och föreningar har möjlighet att under 1-10 veckor få tillgång till en praktikant som är i behov av svenska sammanhang och arbetserfarenheter. Föreningar kan även få hjälp vid större evenemang, då fler ideella krafter behövs. Det unika med modellen är att projektets personal sköter alla myndighetskontakter och finns till hands för att överbrygga eventuella svårigheter att förstå varandra. På det sättet blir det en mindre insats för företag och föreningar att hjälpa.

Vill du göra skillnad? Hör av dig!

Här finns information för företagare och här finns information till föreningar.

Vi söker även privatpersoner som vill agera “brobyggare”, dvs en person som kan utgöra en länk mellan företag/förening, nysvensk och myndigheter.

Kontaktuppgifter

Sarah Thorsaeus, 070-373 64 60, sarah.thorsaeus@coompanion.se

Bridget Wedberg, 070-847 92 56, bridget.wedberg@coompanion.se

Coompanion Roslagen & Norrort

0176 – 176 50

roslagen@coompanion.se