X

Få vårt nyhetsbrev med värdefulla tips inför starten och information om kostnadsfria evenemang.Jag är intresserad av att starta företag tillsammans med andra
Jag arbetar på en myndighet eller liknande
Jag är medlem i ett kooperativt företag
Lämna följande fält tomt

Styrelseacceleratorn

Genom vårt moduluppbyggda koncept för styrelser i kooperativa eller idéburna företag hjälper vi er att nå ett effektivt styrelsearbete. Tillsammans med en personlig styrelsecoach ökar ni er förmåga att lyfta blicken från det operativa till att istället leda mot strategiska mål.

För vem? Styrelser i idéburna, sociala, kooperativa företag eller föreningar.

Vad är målet? Att styrelsen ska öka sin förmåga att leda en hållbar och lönsam verksamhet.

Varför? För att skapa en gemensam nulägesbild av styrelsens styrkor och svagheter, förbättra er kommunikation, förtydliga målen och fördjupa kunskapen om vad som är styrelsens uppdrag.

Hur går det till? Under ca 6 – 12 månader får styrelsen stöd av en personlig styrelsecoach som med hjälp av analysenkäter, affärsutvecklande möten och handfasta verktyg stärker styrelsens förmåga att leda strategiskt tillsammans.

Ni väljer själva vilka delar ni vill arbeta med utifrån fem olika moduler:

MODUL 1 – NULÄGESANALYS & UPPSTART (obligatorisk)

MODUL 2 – EFFEKTIV KOMMUNIKATION & INKLUDERANDE MÖTEN

MODUL 3 – STYRELSENS ROLLER & ANSVAR (se film längre ned)

MODUL 4 – MÅL- & EKONOMISTYRNING (se film längre ned)

MODUL 5 – UPPFÖLJNING


Se vad andra tycker om Styrelseacceleratorn!

Filmen är framtagen i projektet Styrelsacceleratorn, som medfinansierades av Tillväxtverket.


Coompanion har också tagit fram filmer kring två av de fem modulerna i konceptet, Styrelsens roll och ansvar samt Mål- och ekonomistyrning. (filmerna togs fram inom projektet Styrelseacceleratorn, som medfinansierades av Tillväxtverket)
Är ni intresserade av att utveckla er styrelse? Kontakta Coompanion för ett prisförslag!