Vill ni utveckla och effektivisera ert styrelsearbete?

Genom Styrelseacceleratorn, ett moduluppbyggt koncept för styrelser i kooperativa eller idéburna företag, hjälper vi er att nå ett effektivt styrelsearbete. Tillsammans med en personlig styrelsecoach ökar ni er förmåga att lyfta blicken från det operativa till att istället leda mot strategiska mål.

Syftet med konceptet är att skapa en gemensam nulägesbild av styrelsens styrkor och svagheter, förbättra er kommunikation, förtydliga målen och fördjupa kunskapen om vad som är styrelsens uppdrag.

Ni väljer själva vilka delar ni vill arbeta med utifrån fem olika moduler:

MODUL 1 – NULÄGESANALYS & UPPSTART (obligatorisk)
MODUL 2 – EFFEKTIV KOMMUNIKATION & INKLUDERANDE MÖTEN
MODUL 3 – STYRELSENS ROLLER & ANSVAR (se film längre ned)
MODUL 4 – MÅL- & EKONOMISTYRNING (se film längre ned)
MODUL 5 – UPPFÖLJNING

Intresserad? Kontakta oss idag!

För vem?

Styrelseacceleratorn är spccifikt utvecklad för styrelser i idéburna, sociala, kooperativa företag eller föreningar.

 

Vad är målet?

Att styrelsen ska öka sin förmåga att leda en hållbar och lönsam verksamhet. Ni väljer vilka moduler ni vill arbeta med och utifrån dessa sätter ni upp mål tillsammans med styrelsecoachen.

 

Hur går det till?

Under ca 6 – 12 månader får styrelsen stöd av en personlig styrelsecoach som med hjälp av analysenkäter, affärsutvecklande möten och handfasta verktyg stärker styrelsens förmåga att leda strategiskt tillsammans.

Relaterat material

Så tycker andra om Styrelseacceleratorn

(filmen är framtagen i projektet Styrelsacceleratorn, som medfinansierades av Tillväxtverket)

Se film om styrelsens roll och ansvar

(filmen är framtagen i projektet Styrelsacceleratorn, som medfinansierades av Tillväxtverket)

Se film om mål- och ekonomistyrning

(filmen är framtagen i projektet Styrelsacceleratorn, som medfinansierades av Tillväxtverket)